Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in de beeldende kunsten

Kwalificatie in de beeldende kunsten
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Audiovisuele en beeldende kunst
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2026

Fotografie

Grafisch ontwerp - Grafische Vormgeving

Grafisch ontwerp - Grafiek

Grafisch ontwerp - Illustratie

Mode

Textielontwerpen

Autonome vormgeving

Autonome vormgeving nieuwe programma vanaf 2019-20

Vrije Kunsten - Installatie

Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst

Vrije Kunsten - Mediakunst

Vrije Kunsten - Schilderkunst

Vrije Kunsten - Tekenen

Vrije Kunsten - Performance

Minor

De opleiding beoogt personen te vormen tot kunstbeoefenaars die een persoonlijke beeldtaal hanteren en een eigen artistieke visie ontwikkelen - een eigen concept hebben m.b.t. vormgeving, ontwerp en beeldvorming; - bezitten en hanteren van een persoonlijke vorm- en beeldtaal - de technische hulpmiddelen die eigen zijn aan de beeldende expressievormen kunnen gebruiken; beschikken over de nodige materiaalkennis - beschikken over een visie m.b.t. beeldende kunst in relatie tot maatschappelijke en culturele ontwikkelingen - vertrouwd zijn met de referentiekaders op vlak van mens- en kunstwetenschappen, en met actuele tendensen binnen het artistieke en artistiek-technische domein, - vertrouwd zijn met (mens)wetenschappelijke en filosofische onderzoeksattitudes en -methodieken - in staat zijn om met theoretische inzichten en kennis de beeldvorming te sturen en ondersteunen, - op zoek kunnen gaan naar impulsen en methodes kunnen hanteren die inspiratie kunnen voeden - de confrontatie aankunnen in een kritisch gesprek omtrent het eigen beeldend werk; de ambitie hebben om te excelleren - een budget kunnen beheren - kunnen deelnemen aan een overleg met respect voor planning en timing - openheid om te werken met andere kunstdisciplines, verschillende beelddragers en media kunnen gebruiken in functie van de eigen artistieke doelstellingen - oog hebben voor de relatie tussen beeldend werk en de ruimte waarin het zich bevindt; - in staat zijn een helder geformuleerde tekst te redigeren in correct Nederlands - eigen beeldend werk kunnen archiveren en presenteren als portfolio

De Bachelor of Arts (BA) in de beeldende kunsten heeft directe (DT) toegang tot minstens één Masteropleiding en kan toegang verkrijgen tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Arts (MA) in de audiovisuele kunsten (VP)
- Master of Arts (MA) in de beeldende kunsten (DT)
- Master of Arts (MA) of Audiovisual Arts - English taught - (VP)
- Master of Arts (MA) of Visual Arts - English taught - (DT)
- Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie
- Master of Arts in de theater- en filmwetenschap
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)


Terug