Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in het drama

Kwalificatie in het drama
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Muziek en podiumkunsten
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2016 tot 30.09.2024

De bachelor in het drama
- kan op basis van onderzoek gedachten, gevoelens of verbeeldingen dramatiseren en com-municeren naar een publiek, waarbij tekst-, beeld- of ander materiaal wordt gepresen-teerd op een persoonlijke en kunstzinnige manier;
- heeft als maker/regisseur/schrijver een eigen artistieke taal en originele tekens ontwikkeld, of heeft als speler/performer zijn expressiemogelijkheden verruimd, waarbij hij/zij op het moment zelf creatief kan omgaan met wat medespelers, publiek of toevallige omstandigheden aanreiken;
- kan op een minstens beginnend niveau gedachten, gevoelens of verbeeldingen omzetten in een oorspronkelijke tekst met een dramatische kracht;
- kan de inhoud, theatrale mogelijkheden en context van complexe en literaire teksten ana-lyseren, en kan deze teksten dramatiseren en in een algemeen aanvaard Nederlands communiceren naar een publiek;
- is in staat tot kritische reflectie en kan met kennis van onderzoeksmethoden en -technieken informatie op een methodische manier verwerven en verwerken;
- kan binnen een ensemble creatief en praktisch functioneren, zonder daarbij de eigenheid te verliezen; toont verantwoordelijkheid tegenover medewerkers, publiek en materiaal, en neemt initiatieven waar de groep wel bij vaart;
- is op de hoogte van het kunst- en werkveld ‘drama’, en beseft de persoonlijke en maat-schappelijke verantwoordelijkheid die daaraan gerelateerd is;
- kan omgaan met tijdsdruk, planning en budgetten, heeft voldoende inzicht in de sociale, zakelijke en promotionele aspecten van het beoefenen van podiumkunst, kan wervende teksten schrijven, en is in staat om een eenvoudig aanvraagdossier voor subsidies op te stellen

De Bachelor of Arts (BA) in het drama heeft directe (DT) toegang tot minstens één Masteropleiding en kan toegang verkrijgen tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Arts in de theater- en filmwetenschap
- Master of Arts in het drama (DT)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)


Terug