Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in de muziek

Kwalificatie in de muziek
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Muziek en podiumkunsten
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2026

De opleiding ‘Bachelor of Arts in de muziek’ van Hogeschool Gent | School of Arts – Koninklijk Conservatorium heeft drie afstudeerrichtingen:

- Uitvoerende muziek
- Scheppende muziek
- Instrumentenbouw

De afstudeerrichtingen Uitvoerende muziek en Scheppende muziek hebben elk twee specialisaties:
Uitvoerende muziek - specialisatie klassieke muziek
- specialisatie jazz/pop
Scheppende muziek - specialisatie compositie
- specialisatie muziekproductie

De opleiding ‘Bachelor of Arts in de muziek’ verstrekt competentiegericht onderwijs dat focust op de ontplooiing tot goede en veelzijdig opererende muziekkunstenaars
- die onderzoeksgericht zijn en een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de kunsten op het niveau van een beginnend musicus
- die aandacht hebben voor het beoefenen van de actuele muziek waarvoor de kennis van de traditie en de hedendaagse concepten binnen het kunstenveld de grondslag vormen
- die zich bewust zijn van hun plaats in de samenleving, van hun positie als kunstenaar en van de context van hun creaties / uitvoeringen
- die een plaats kunnen verwerven in een versnipperd en beweeglijk werkveld
- die zich steeds verder als musicus kunnen ontwikkelen

De afgestudeerden, Bachelors of Arts in Muziek , afstudeerrichting Uitvoerende muziek, zijn bovendien in staat om:
- op een persoonlijke manier muziek te vertolken
- artistieke keuzes te argumenteren
- als solisten, in ensembles of in een orkest artistiek hoogstaande muziek uit te voeren
- daadwerkelijk blijk te geven van de wens om als solisten, in het orkest of in een ensemble muziek uit te voeren
- een wezenlijke artistieke bijdrage te leveren aan het muzikale groepsproces.

De afgestudeerden, Bachelors of Arts in Muziek, afstudeerrichting Scheppende muziek, zijn bovendien in staat om
- zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen
- ter realisatie van hun composities of muziekproducties aan uitvoerende musici adekwate toelichtingen te verschaffen over hun muzikaal oeuvre
- een wezenlijke artistieke bijdrage te leveren aan het muzikale groepsproces tijdens een muziekproductie
- de leiding te geven aan een groep musici en het ondersteunend team tijdens het muziekproductieproces.

De afgestudeerden, Bachelors of Arts in Muziek, afstudeerrichting Instrumentenbouw, zijn bovendien in staat om:
- vanuit een persoonlijke artistieke visie een artistiek concept te ontwikkelen om een hoogstaand muziekinstrument te bouwen
- blijk te geven van de wens instrumentenbouwopdrachten te verwerven en te realiseren
- samen te werken in een instrumentenbouwatelier.De Bachelor of Arts (BA) in de muziek heeft directe (DT) toegang tot minstens één Masteropleiding en kan toegang verkrijgen tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Arts in de muziek (DT)
- Master of Arts in de theater- en filmwetenschap
- Master of Arts in de theater- en filmwetenschap (VP)
- Master of Arts of Music (English taught) (DT)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur
- Master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur (VP)
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)


Terug