Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in de landschapsontwikkeling

Kwalificatie in de landschapsontwikkeling
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Architectuur
Studieomvang in studiepunten: 60
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2020

De bacheloropleiding Landschapsontwikkeling is een eenjarige opleiding die volgt op de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur en heeft als doel personen te vormen tot competente professionals met analytische en synthetische vermogens die nodig zijn voor het zelfstandig en kritisch begrijpen van het landschap om te komen tot gefundeerde en gemotiveerde inrichtingsvoorstellen.
De aldus opgeleide personen worden ingezet als deskundigen in diverse openbare besturen, openbare instellingen of gespecialiseerde private bureaus in binnen- en buitenland.

De afgestudeerden, Bachelors in Landschapsontwikkeling, zijn in staat:
- de gangbare algemene competenties ( zoals o.a redeneervermogen, probleemoplossend denken, teamwerken, gerichtheid op levenslang leren, leiding geven, etc.) van bachelors vlot aan te wenden;
- een overwogen en genuanceerde visie te formuleren voor een multifunctioneel en gebiedsgericht herstel, behoud of ontwikkeling van het landschap;
- beleidsvoorbereidende en -ondersteunende initiatieven te nemen rond landschapsontwikkeling voor de betreffende sectoren. -
- de nodige inzichten aan te wenden in de wijzigende invloed van de diverse actoren op het landschap;
- adequaat de kennis van de diverse instrumenten voor landschapsplanning aan te wenden;
- blijk te geven van een open houding die het mogelijk maakt om de diverse belangen en noden van de actoren die in landschapsplanning spelen ten opzichte van elkaar af te wegen en op die manier tot een maatschappelijk gedragen landschapsplan te komen;
- de relevante bestaande en nieuwe inzichten met betrekking tot landschapsontwikkeling te interpreteren en te implementeren;
- de nodige managements- en communicatieve vaardigheden aan te wenden;
- adequaat de praktische kennis van Geografische Informatiesystemen aan te wenden.

De bachelor (Ba) in de landschapsontwikkeling sluit aan bij de Bachelor (Ba) in de landschaps- en tuinarchitectuur en kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de erfgoedstudies
- Master of Science in de geografie
- Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning


Terug