Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL)

Kwalificatie in de toegepaste fiscaliteit
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 60
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2011 tot 30.09.2019

• De opleiding is erop gericht om de student niet alleen een grondige kennis mee te geven over de verschillende aspecten van de fiscaliteit, maar om ook de vaardigheden en attitudes bij te brengen om die kennis in de praktijk toe te passen.
• Kan kennis en inzichten met betrekking tot verschillende domeinen van de fiscaliteit, het vennootschapsrecht (btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting, lokale, regionale en internationale fiscaliteit, douane en accijnzen, registratie- en successierechten, vennootschapsrecht, rechtspersonenbelasting en vzw’s) kritisch evalueren en combineren.
• Hij kent de fiscale wetgeving en de procedures; hij volgt de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op en past deze adequaat toe in een beroepscontext.
• Kan complexe fiscale vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten.
• Hij kan na voorbereidend onderzoek fiscale aangiften opstellen, controletaken uitvoeren, informeren en adviseren, cliënten vertegenwoordigen en fiscale contacten onderhouden.
• Kan relevante fiscale gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe fiscale problemen op te lossen.
• Hij kan een complex fiscaal probleem duidelijk omschrijven en afbakenen. Hij kan vlot en zelfstandig de relevante wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en andere bronnen opzoeken voor informatie over een probleem. Hij kan de aangeboden informatie distilleren in functie van het probleem. Hij kan duidelijke en gefundeerde conclusies trekken die aansluiten op de probleemstelling en resultaten bespreken in relatie tot de probleemstelling. Hij kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Hij stelt fiscale dossiers samen, stelt de fiscale aangiftes nauwkeurig en correct op en kan de belasting optimaliseren o.a. door gebruik te maken van fiscale softwarepakketten.
• Kan handelen in complexe en gespecialiseerde fiscale contexten
• Hij kan de financiële consequenties van diverse benaderingen becijferen en overweegt diverse mogelijkheden als oplossing voor een complex fiscaal probleem. Hij weet de best passende oplossing te kiezen en kan voldoende snel tot conclusies komen, terugkoppelend naar de theorie. Hij kan gemaakte keuzes ethisch verantwoorden. Hij kan helder en correct rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, kan iemand overtuigen, kan onderhandelen en levert een eigen kritische bijdrage. Hij beschikt over het vermogen om projectmatig te werken en past de deontologische regels toe eigen aan het beroep.
• Kan functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief
• Hij neemt op eigen initiatief taken op zich, overweegt vooraf hoe hij iets zal aanpakken, maakt een planning en respecteert deadlines. Als hij geconfronteerd wordt met een probleem is hij zelfzeker en zoekt hij zelfstandig naar een oplossing. Hij reageert op een constructieve manier op onverwachte omstandigheden, gaat zorgvuldig met persoonlijke en gevoelige informatie om en werkt op een overzichtelijke en efficiënte manier taken correct en nauwkeurig af. Hij geeft het beste van zichzelf en levert kwalitatief werk af.
• Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten
• Hij kan coördineren met anderen en omgaan met conflicten. Hij is sociaal vaardig in team, communicatief ingesteld en toegankelijk naar andere mensen. Hij weet zich te integreren in de groep, stelt zich hulpvaardig op als anderen in problemen komen, brengt de eigen ideeën in de groep en kan fiscale kennis doorgeven aan anderen. Hij identificeert zich met de groepsbelangen en werkt constructief samen met anderen.

De bachelor (Ba) in de toegepaste fiscaliteit sluit aan op de Bachelor (Ba) in het bedrijfsmanagement

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug