Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Master in het drama

Kwalificatie in het drama
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Muziek en podiumkunsten
Studieomvang in studiepunten: 60
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2016 tot 30.09.2024

De master in het drama
- heeft een kunstzinnige persoonlijkheid ontwikkeld met een eigen creatief traject binnen het domein van de dramatische kunsten waarbij de competenties van de bachelor verder werden uitgediept;
- is als maker/regisseur/schrijver in staat tot een kunstzinnige expressie met een eigen artis-tieke taal en originele tekens of beschikt als speler/performer over originele expressie-mogelijkheden;
- is in staat om zelfstandig en op basis van relevant onderzoek een originele bijdrage te leve-ren aan de beoefening en ontwikkeling van een vorm van drama, of van een persoonlij-ke combinatie van verschillende vormen van drama;
- kan kritisch reflecteren over de eigen context en creaties; kan inzichten en overwegingen die daaraan ten grondslag liggen ondubbelzinnig communiceren naar een publiek van specialisten en leken;
- kan een complex dramaproject binnen een gepland tijdsbestek realiseren of co-organiseren, in professionele omstandigheden die zij/hij zelf organiseert en bepaalt;
- is in staat om ofwel leiding te geven bij het ontwerpen en uitvoeren van al dan niet inter-disciplinaire complexe dramaprojecten; ofwel onder leiding van een regisseur samen te werken aan een binnen een ensemble gerealiseerd dramaproject, waarbij de eigen bij-drage en competenties een onmisbaar onderdeel zijn.

De Master of Arts (MA) in het drama sluit aan op de Bachelor of Arts (BA) in het drama en heeft toegang tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Science in Conflict and Development (MnM)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)
- Specifieke lerarenopleiding drama


Terug