Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Kwalificatie in de biomedische laboratoriumtechnologie
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2010 tot 30.09.2026

De afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie heeft als specifieke doelstelling het verwerven van de noodzakelijke competenties om te functioneren in een medisch (klinisch) laboratorium dat menselijke stalen analyseert. De afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Technieken heeft als doelstelling het verwerven van competenties in het domein van de biologische (biotechnologische) en farmaceutische technologie. Voor medisch laboratoriumtechnologen gaat het om functies als medisch laboratoriumtechnoloog in medische (klinische) laboratoria, in het onderwijs en in de commerciële sector. Voor de farmaceutische en biologische technologen gaat het om functies in onderzoekslaboratoria, commerciële functies, functie van farmaceutisch assistent in privé- of ziekenhuisapotheken en in het onderwijs.
Eindcompetenties
1. Kent de veiligheids-, milieutechnische en hygiënische aspecten van het werken in een laboratorium en kan deze toepassen in de hem toebedeelde opdrachten.
2. Kan werken binnen een georganiseerd kwaliteitsysteem en kan meewerken aan de realisatie en het onderhoud ervan.
3. Is in staat om problemen die ontstaan in de pre-analytische, de analytische of de post-analytische fase vast te stellen, te signaleren en eventueel een bijdrage te leveren tot de oplossing ervan.
4. Is in staat om zijn opdrachten te plannen en nauwkeurig, betrouwbaar, systematisch en efficiënt af te werken binnen een afgesproken tijdsbestek.
5. Bezit de nodige communicatieve en sociale competenties om een goede samenwerking – ook in teamverband – te realiseren.
6. Is in staat om zijn beroepskennis en vaardigheden via persoonlijke bijscholing en deelname aan vormingsactiviteiten te onderhouden en bij te werken om de beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te behouden.
7. Heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die samenhangt met de beroepspraktijk.
8. MLT
Uitvoeren van microbiologisch laboratoriumonderzoek
Uitvoeren van moleculair diagnostisch laboratoriumonderzoek.
Uitvoeren van anatomo-pathologisch laboratoriumonderzoek en kennis van in vivo technieken.
Uitvoeren van klinisch-chemisch, immunologisch en serologisch laboratoriumonderzoek.
Uitvoeren van hematologisch laboratoriumonderzoek

FBT
Uitvoeren van microbiologisch laboratoriumonderzoek
Uitvoeren van genetisch, moleculair-biologisch en biotechnologisch laboratoriumonderzoek (miv bio-informatica)
Kunnen gebruiken van bio-informatica toepassingen (software en databases)
Uitvoeren van immunologisch, histologisch en hematologisch laboratoriumonderzoek
Uitvoeren van laboratoriumonderzoek met proefdieren

9. FBT
Uitvoeren van farmaceutisch technische taken
Uitvoeren van farmacologisch-toxicologisch laboratoriumonderzoek

De bachelor (Ba) in de biomedische laboratoriumtechnologie kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in Bioinformatics: Systems Biology
   enkel voor afgestudeerden in farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
- Master of Science in de biochemie en de biotechnologie
- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
- Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie
- Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in industriële wetenschappen: milieukunde


Terug