Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Bachelor in de chemie

Kwalificatie in de chemie
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2010 tot 30.09.2026

De opleiding streeft ernaar personen te vormen tot Bachelors in Chemie (afstudeerrichtingen Biochemie, Milieuzorg of Chemie) en die als beginnend beroepsbeoefenaar in staat moeten zijn hun verworven basisvaardigheden op een kritische manier te implementeren in een dynamische werkomgeving in de steeds evoluerende chemische sector. Meer specifiek richt de opleiding zich naar de uitoefening van volgende functies in de chemische industrie: laboratoriumtechnoloog (analist), onderzoeksmedewerker, proces- of productiemedewerker, technisch commercieel medewerker en specifiek voor de milieuzorg: milieu-ambtenaar, milieutechnoloog en milieucoördinator

I. ALGEMENE BEROEPSGERICHTE COMPETENTIES:

1. De afgestudeerde Biochemie-chemie-milieuzorg heeft de nodige sociale vaardigheden om zijn taak naar behoren uit te voeren:
a) teamgericht: hij kan op een vlotte en professionele manier resultaatgericht samenwerken met collega's en klanten;
b) flexibel: hij is in staat zijn aanpak aan te passen in functie van het beoogde resultaat, indien de situatie dit vereist;
c) stressbestendig: hij kan omgaan met de stresssituaties die aan de opdracht verbonden zijn.
d) Relativeringsvermogen: hij kan situaties relativeren

2. De afgestudeerde Biochemie-chemie-milieuzorg is in staat om zelfstandig te werken en beschikt over de nodige vaardigheden om zijn taak naar behoren uit te voeren:
a) hij is in staat om snel, nauwkeurig en ordelijk te werken;
b) hij kan zijn taken optimaal en efficiënt plannen en organiseren;
c) hij toont creativiteit, initiatief en verantwoordelijkheidszin in zijn professionele handelen;

3. De afgestudeerde Biochemie-chemie-milieuzorg weet zich zowel mondeling als schriftelijk correct uit te drukken in diverse talen (Nederlands, Frans, Engels).

4. De afgestudeerde Biochemie-chemie-milieuzorg is leergierig en bezit een ingesteldheid tot levenslang leren.

5. De afgestudeerde Biochemie-chemie-milieuzorg heeft de nodige vaardigheden om zijn taak naar behoren uit te voeren:
a) Verwerven en verwerken van informatie
b) Projectmatig werken
c) Kritische ingesteldheid
d) Denk- en redeneervaardig
e) Beslissingsvermogen
f) Verantwoordelijkheidszin
g) Leiding geven


II. SPECIFIEKE BEROEPSGERICHTE COMPETENTIES

De afgestudeerden, Bachelors in Chemie (alle afstudeerrichtingen), zijn in staat:
* analytisch en probleemoplossend te denken;
* adequaat communicatieve (mondeling en schriftelijk) en sociale vaardigheden aan te wenden;
* blijk te geven van kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn;
* planmatig te werken en goed te organiseren;
* voor erg gevarieerde analyses/onderzoeken een analyseprocedure op te zetten en ze veilig uit te voeren;
* de kwaliteit en de resultaten van de analyses adequaat te beoordelen
* in het kader van fundamenteel of toegepast projectmatig onderzoek meetgegevens en onderzoeksresultaten adequaat te verzamelen en te verwerken
* hoogtechnologische productieprocessen of delen ervan te beheersen en te controleren als operator en bijdragen te leveren tot verbetering van de procesvoering
* binnen een commercieel team mee te werken aan de promotie, presentatie, prospectie, documentatie, marketing, verkoop en lancering van technologische producten, diensten en apparaten en erover advies te verstrekken
* tot het uitvoeren en opvolgen van offertes, bestellingen, leveringen en technische dienstverlening en ondersteuning van klanten en zijn in staat mee te werken aan magazijnbeheer en magazijnorganisatie
* de specifieke, aan een bepaalde afstudeerrichting gekoppelde, beroepscompetenties aan te wenden.De bachelor (Ba) in de chemie kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de biochemie en de biotechnologie
- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
- Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie
- Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie
- Master of Science in de milieuwetenschap
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in industriële wetenschappen: milieukunde


Terug