Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in de ergotherapie

Kwalificatie in de ergotherapie
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2013 tot 30.09.2021

De ergotherapeut heeft als paramedicus een eigen specifieke inbreng in het behandelingsplan van de cliënt. Naast zijn functie als behandelaar, moet de ergotherapeut ook worden voorbereid op zijn rol als adviseur, observator, rapporteur en sociaal communicator. De ergotherapeut moet ook de vaardigheden beheersen om te functioneren als lid van een interdisciplinair team.

Eindcompetenties

1. Exploreren, inventariseren van problemen en mogelijkheden
2. Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
3. Behandelen en begeleiden van cliënt
4. Informatie verstrekken, voorlichten, methodisch adviseren
5. Ontwikkelen van materialen
6. Methodisch handelen
7. Samenwerken
8. Begeleiden van medewerkers
9. Organiseren en beheren
10. Beleid maken, ondernemen
11. Kwaliteit borgen
12. Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
13. Innoveren
14. Participeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek

De bachelor (Ba) in de ergotherapie kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de psychologie
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in het sociaal werk


Terug