Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in de logopedie en audiologie

Kwalificatie in de logopedie en audiologie
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2010 tot 30.09.2026

De basisdoelstelling van de opleiding professionele bachelor in logopedie en audiologie is de studenten te vormen tot actieve professionals die voorbereid worden op de toekomstige uitdagingen van het beroep.
Logopedisten zijn specialisten op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie. Ze voorkomen, onderzoeken en behandelen afwijkingen van onder meer stem, articulatie, de gesproken of geschreven taal (dyslexie, …) of het gehoor. Ook voor problemen op vlak van rekenen en slikken kan je bij hen terecht. Audiologen leggen zich toe op gehoortests, bepalen welk hoortoestel meest geschikt is voor een slechthorende, doen geluidsmetingen voor ijkingen of lawaaibeheersing en voeren evenwichtsonderzoek uit.

De bachelor (Ba) in de logopedie en audiologie kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
- Master of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de psychologie
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in het sociaal werk
   enkel afgestudeerden in de logopedie
- Master of Science in het sociaal werk
   enkel voor afgestudeerden in de logopedie


Terug