Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Kwalificatie in de landschaps- en tuinarchitectuur
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Architectuur
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2020

De opleiding beoogt de vorming van personen tot competente professionals in het domein van het ontwerp en beheer van groene ruimten die zowel in openbare diensten, het bedrijfsleven of als zelfstandige aan de slag kunnen.
De afgestudeerden, Bachelors in Landschaps- en tuinarchitectuur, zijn in staat:
- de gangbare algemene competenties ( zoals o.a redeneervermogen, probleemoplossend denken, teamwerken, gerichtheid tot levenslang leren, leiding geven, etc.) van bachelors vlot aan te wenden;
- de historisch gegroeide stedelijke en landschappelijke structuren aan te duiden, het verband ertussen uit te drukken en te evalueren.;
- het begrippenkader van de groenstructuurplanning op de desbetreffende beleidsniveaus te hanteren en aldus het beleid te adviseren;
- met een duidelijke visie, gericht op innovatie en de nodige creativiteit, kwaliteitsvolle en duurzame groene ruimten te ontwerpen/beheren;
- landschappen te plannen in een ruimtelijk socio-economische en culturele context; - grafische taal en de juiste vakterminologie aan te wenden die hen in staat stellen hun ontwerpvisie krachtig uit te drukken en met de betrokken factoren vlot te communiceren en ze te adviseren;
- een uitgebreide plantenkennis adequaat aan te wenden;
- plantmateriaal die de basis vormt voor een harmonisch park- en groenbeheercreatief, esthetisch, ecologisch, artistiek en technisch verantwoord aan te wenden;
- de uitvoeringsplannen en aanverwante technische dossiers zoals bestekken en meetstaten op een correcte manier op te maken, te interpreteren en aan te wenden rekening houdend met de wets- en verordeningsbepalingen terzake;
- een groenproject op een correcte manier ramen en nacalculeren
- blijk te geven te beschikken over een doortastend beslissingsvermogen en coördinerend en delegerend te kunnen optreden;
- blijk te geven van zin voor efficiëntie gericht op kwaliteitsvolle uitvoering, voor duurzaamheid en veiligheid;
- deskundig gebruik te maken van de informaticatechnologie om zijn takenpakket kwalitatief uit te voeren.

De bachelor (Ba) in de landschaps- en tuinarchitectuur heeft directe toegang tot volgende bachelor-na-bacheloropleidingen en kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Bachelor (Ba) in de landschapsontwikkeling (Bachelor-na-bachelor)
- Bachelor (Ba) in de landschapsontwikkeling (BnB)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de erfgoedstudies
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de geografie
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning (master)


Terug