Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in het sociaal werk

Kwalificatie in het sociaal werk
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2013 tot 30.09.2021

Sociaal werk SW

Sociaal werk SW (AO)

Verkort leertraject SW obv ORTH

Verkort leertraject SW obv OND

Verkort leertraject SW obv ABA/MA CRIM WET

Verkort leertraject SW obv GEZINSWETENSCHAPPEN

Verkort leertraject SW obv HBO5 MW / HBO5 SCW

Verkort leertraject SW obv ABA/MA BEST PUB MGMT

Verkort leertraject SW obv ABA/MA PED WET

Verkort leertraject SW ob ABA/MA POL WET/COMM WET

Verkort leertraject SW obv ABA/MA PSYCHOLOGIE

Verkort leertraject SW obv ABA/MA RECHTEN

Verkort leertraject SW obv ABA/MA SOCIOLOGIE

AO Verkort leertraject SW obv ORTH

AO Verkort leertraject SW obv OND

AO Verkort leertraject SW obv ABA/MA CRIM WET

AO Verkort leertraject SW obv GEZINSWETENSCHAPPEN

AO Verkort leertraject SW obv HBO5 MW / HBO5 SCW

AO Verkort leertraject SW obv ABA/MA BEST PUB MGMT

AO Verkort leertraject SW obv ABA/MA PED WET

AO Verkort leertraject SW ob ABA/MA POL WET/COMM W

AO Verkort leertraject SW obv ABA/MA PSYCHOLOGIE

AOVerkort leertraject SW obv ABA/MA RECHTEN

AO Verkort leertraject SW obv ABA/MA SOCIOLOGIE

8 1 SW01 Reflecteren kritisch op het sociaal werk handelen vanuit het verbinden van zelfreflectie en een maatschappelijke analyse
9 1 SW02 Verantwoorden hun handelen in de sociaal werkpraktijk vanuit ethische kaders
10 1 SW03 Nemen mee verantwoordelijkheid op voor praktijk- en beleidsgericht onderzoek in het sociaal werk
11 1 SW04 Actualiseren de beroepsontwikkeling en -uitoefening levenslang vanuit een onderzoekende houding
12 1 SW05 Begeleiden methodisch belanghebbenden (als individu of groep) in relatie tot de samenleving met het oog op het behouden, verbeteren en veranderen van sociaal werksituaties
13 1 SW06 Bouwen als sociaal werker een professionele relatie op met alle belanghebbenden
14 1 SW07 Definiëren vanuit de sociaal werkcontext sociale problemen samen met belanghebbenden vanuit een historisch, globaal en duurzaam kader
15 1 SW08 Participeren actief en teamgericht in complexe, interdisciplinaire en internationale sociaal werkcontexten
16 1 SW09 Communiceren professioneel met alle belanghebbenden in diverse sociaal werk contexten
17 1 SW10 Ondersteunen als sociaal werker kwaliteitsvol belanghebbenden in het verbinden van individuele aspiraties en collectieve kwesties
18 1 SW11 Handelen vanuit een sociaal politiek bewustzijn gekaderd vanuit mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit

De bachelor (Ba) in het sociaal werk kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master in de Afrikaanse talen en culturen
- Master in de bestuurskunde en het publiek management
- Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master in de pedagogische wetenschappen
- Master in de psychologie
- Master in gender en diversiteit
- Master in het cultuurmanagement
   enkel voor afgestudeerden sociaal-cultureel werk
- Master in het cultuurmanagement
   voor afgestudeerden sociaal-cultureel werk
- Master in het management en beleid vd gezondheidszorg
- Master in het sociaal werk
- Master of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
- Master of Arts in gender en diversiteit
- Master of Science in de agogische wetenschappen
- Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master of Science in de onderwijskunde
- Master of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de psychologie
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in het sociaal werk


Terug