Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Bachelor in de textieltechnologie

Kwalificatie in de textieltechnologie
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2011 tot 30.09.2019

De opleiding streeft ernaar jongeren af te leveren die hun basisvaardigheden die ze verworven hebben op de Hogeschool, op een kritische manier kunnen implementeren in een dynamische bedrijfsomgeving. De afgestudeerde van de bacheloropleiding textieltechnologie moet in staat zijn als beginnend beroepsbeoefenaar in te spelen op de snel evoluerende hoogtechnologische textielsector, vernieuwingen in de productie en de arbeidsorganisatie te kunnen implementeren om zo bij te dragen tot de groei van de onderneming.

De opleiding focust op een tewerkstelling van de afgestudeerden zowel op de nationale markt als op de internationale markt in drie domeinen:

1. productie;
2. kwaliteit;
3. technisch-commercieel.

De opleiding garandeert dat de studenten bij de voltooiing van hun opleiding professioneel
gerichte bachelor in de textieltechnologie volgende algemene competenties beheersen:

- analytisch en probleemoplossend denkvermogen;
- verantwoordelijkheidszin;
- zelfstandig functioneren;
- assertiviteit;
- leergierigheid/leervermogen;
- communiceren: mondeling en schriftelijk;
- sociale vaardigheden: teamgerichtheid en flexibiliteit.

De afgestudeerde textieltechnoloog beschikt over de volgende beroepsgerichte competenties om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren:

- projectmatig werken (besluitvaardigheid, ondernemingszin en initiatief, plannen en organiseren);
- accuratesse;
- kwaliteits-, veiligheids en milieubewustzijn;
- creativiteit /Innovatiegerichtheid;
- sociale vaardigheden: leidinggevend vermogen;
- doelgerichtheid;
- klant- en marktgerichtheid.

De bachelor (Ba) in de textieltechnologie kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie


Terug