Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Bachelor in de toegepaste informatica

Kwalificatie in de toegepaste informatica
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2011 tot 30.09.2019

Applicatieontwikkeling: kan kwaliteitsvolle IT-oplossingen efficiënt en autonoom ontwerpen, ontwikkelen, documenteren en testen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en toepassingsdomeinen

Netwerken en systeembeheer: kan complexe IT-oplossingen efficiënt en autonoom installeren, configureren, beveiligen, onderhouden en aanpassen zodat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoeften.

Gegevensbehandeling en beheer: kan complexe verzamelde informatie analyseren en verwerken tot de meest geschikte gestructureerde gegevensbeheeropleiding die hij/zij met het oog op perforrmantie efficiênt beheert en gebruikt.

Probleemanalyserend denken en Business: kan complexe IT-behoeften en vragen kritisch analyseren, gestructureerd weergeven en adequaat adviseren op maat van de organisatie.

Communicatie: kan adequaat communiceren in elke (inter)nationale professionele context.

Probleemonderzoekend en oplossend denken:
- kan probleemonderzoekend en probleemoplossend redeneren om efficiënte oplossingen te ontwerpen.
- kan bestaande en innovatieve (IT-)oplossingen op een methodologisch correct manier kritisch onderzoeken, evalueren en (her)ontwerpen of optimaliseren.

Professionele en individuele groei:
- kan probleemonderzoekend en probleemoplossend redeneren om efficiënte oplossingen te ontwerpen.
- kan binnen een intra- en interdisiplinair team samenwerken en (mede)verantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van kwaliteitsvolle collectieve resultaten.
- kan autonoom een complexe IT-opdracht projectmatig aanpakken en aansturen en kan daarbij een gepast projectplan ontwerpen, uitvoeren en kritisch opvolgen.

De bachelor (Ba) in de toegepaste informatica kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de handelswetenschappen
- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
- Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in de toegepaste informatica
- Postgraduaat IT Management


Terug