Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in de verpleegkunde

Kwalificatie in de verpleegkunde
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieomvang in studiepunten: 240
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2015 tot 30.09.2022

De opleiding Bachelor in de verpleegkunde beoogt de volgende eindcompetenties:

1. De student kan, in complexe zorgsituaties, efficiënt en autonoom instaan voor het plannen, uitvoeren, opvolgen en zo nodig bijsturen van de zorg.
2. De student kan psychosociale zorg verlenen en adequaat communiceren.
3. De student kan een maatschappelijk professioneel engagement aangaan, welzijn en gezondheid bevorderen.
4. De student kan de zorg zowel op individueel als op teamniveau
efficiënt en effectief plannen, aansturen, coördineren en delegeren, rekening houdend met de juridische en economische omkadering.
5. De student kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het
behalen van collectieve resultaten van het intra- of interdisciplinair team.
6. De student kan inzichten, verworven uit vakliteratuur en wetenschappelijke onderzoeksrapporten, integreren en kan participeren in praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
7. De student kan de kwaliteit van de individuele en globale
zorgverlening borgen en bevorderen met aandacht voor innovatie.
8. De student kan, vanuit een verpleegkundig ethisch referentiekader en kritische zelfreflectie, de eigen professionele groei autonoom en actief opbouwen en beheren.

De bachelor (Ba) in de verpleegkunde heeft directe toegang tot de volgende bachelor-na-bacheloropleidingen en kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Bachelor (Ba) in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg (BnB)
- Bachelor (Ba) in het zorgmanagement (BnB)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de epidemiologie
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de psychologie
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in het sociaal werk


Terug