Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Postgraduaat bouwmanagement

Kwalificatie bouwmanagement
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 20
Accreditatie: geaccrediteerd van 23.09.2013 tot

Postgraduaat Bouwmanagement (BO)

Doelstellingen van het postgraduaat Bouwmanagement
• Inzicht verwerven in essentiële begrippen en technieken inzake financieel management zodat gemakkelijker een leidinggevende of coördinerende rol kan opgenomen worden en als een volwaardige gesprekspartner voor het financieel management van het bedrijf kan opgetreden worden.
• Inzicht bekomen in de calculatie en nacalculatie, in de jaarrekening van het bouwbedrijf, de verschillende stappen in het risicomanagementproces in bouwprojecten en het inkoopproces.
• In staat zijn om een groep medewerkers, arbeiders of bedienden, te leiden bij de uitvoering van een bouwproject. Bewustzijn van en omgaan met de eigen natuurlijke communicatiestijl en leiderschapsstijl .
• Oog hebben voor groepsprocessen en voor de individuele eigenheid van de medewerkers en daar op inspelen. Medewerkers motiveren, terechtwijzen, evalueren en corrigeren.
• Managen van een groep zodat die de groepstaak correct uitvoert.
• Inzicht behalen in essentiële begrippen en technieken inzake juridisch management zodat gemakkelijker een leidinggevende of coördinerende rol kan opgenomen worden en als een volwaardige gesprekspartner voor het juridische en administratieve management van het bedrijf kan opgetreden worden.
• Inzicht verkrijgen in de bouwwetgeving, de tewerkstelling van bouwvakarbeiders en de verzekering van risico’s in de bouwsector.
• Een theoretische en praktische basis vormen van de deelname aan bouwprojecten zowel particuliere, bedrijfs-, als nationale en internationale openbare werken.
• Projecten uitwerken, communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). Naast de theoretische achtergrond, is er ook aandacht voor oefeningen, opvolgen met behulp van ICT en voorbeeld “forms” in MS-Project, time-sheets, webomgeving (documentmanagement), PDA, ERP.
• Voorbereiding op en uitdieping van functies als technisch verkoper, technische project calculator, technisch project medewerker, projectmanager, project office manager, project coördinator, veiligheidscoördinator, risico-manager, business unit manager, operational manager, sales manager, kwaliteitsmanager.

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug