Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Postgraduaat GEO-ICT

Kwalificatie GEO-ICT
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieomvang in studiepunten: 30

Postgraduaat GEO-ICT

Het postgraduaat Geo-ICT is een specifieke opleiding die vanuit een jarenlang opgebouwde ervaring studenten aflevert die onmiddellijk inzetbaar zijn in de verschillende aspecten van de Geo-ICT sector, door een gebalanceerd evenwicht tussen enerzijds ruimtelijk-analytische en anderzijds ICT vaardigheden.

Domeinspecifieke leerresultaten van het postgraduaat Geo-ICT.

Geo-ICT.01
De student werkt in een multidisciplinair verband samen met beroepsactoren (lokale en regionale overheden, dataproducenten, IT-partners, bedrijven, klanten, burgers, …) ook in een internationale context.

Geo-ICT.02
De student bestudeert zelfstandig en projectmatig een aan de praktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk en formuleert hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.

Geo-ICT.03
De student kent het beroepenveld en kan het situeren ten opzichte van aanverwante vakgebieden en respecteert de geldende wetgeving.

Geo-ICT.04
De student geeft advies, onderbouwd met technische kennis, met betrekking tot data-inwinning, -verwerking, -beheer en de bijhorende requirements van voorgestelde softwareoplossingen.

Geo-ICT.05
De student (her)ontwerpt, gebruikt, test en beheert ruimtelijke databanken effectief en efficiënt.

Geo-ICT.06
De student analyseert, ontwerpt, implementeert, test, installeert en onderhoudt applicaties (web en mobile).

Geo-ICT.07
De student leert zelfstandig nieuwe technische vaardigheden en verwerft zelfstandig thematische informatie door een ingesteldheid van levenslang leren.

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug