Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Permanente vorming proefdierkunde

Kwalificatie Proefdierkunde
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Biotechniek
Studieomvang in studiepunten: 4

Personen die actief deelnemen aan dierenproeven dienen een erkende opleiding gevolgd te hebben. De modaliteiten hiervan zijn terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 dat de opleiding reguleert van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren. De Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft deze vorming proefdierkunde erkend als geldige opleiding. Het programma van deze permanente vorming proefdierkunde omvat o.a.: anatomie, fysiologie, voortplanting, genetica en fokmethoden, huisvesting, hygiëne, rassen, verzorging, voeding en ziekten van de verschillende (gebruikte) diersoorten; welzijn, anesthesie, onderzoeks- en operatietechnieken (initieel), pijnbestrijding, humane eindpunten, euthanasie, bioveiligheid en afvalbeleid; wetgeving en proefdierbeleid in functie van de 3 V's (vervangen, verminderen, verfijnen).

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug