Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Specifieke lerarenopleiding drama

Kwalificatie diploma van leraar
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Onderwijs
Studieomvang in studiepunten: 60

Deze lerarenopleiding heeft tot doel bij jonge kunstenaars de startcompetenties te ontwikkelen voor het begeleiden en organiseren van onderwijs- en vormingsprocessen binnen de cultuurdomeinen beeldende, audiovisuele kunsten, het drama en muziek. In deze onderwijs- en vormingsprocessen leren zij, vanuit hun brede artistieke bagage werken met kinderen, jongeren, volwassenen en specifieke doelgroepen.
Deze startcompetenties zijn te situeren in de context van de basiscompetenties van de leraar zoals decretaal bepaald:
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
De leraar als opvoeder
De leraar als inhoudelijk expert
De leraar als organisator
De leraar als innovator
De leraar als partner van ouders
De leraar als lid van een schoolteam
De leraar als partner van externen
De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
De leraar als cultuurparticipant

De opleiding biedt een boeiende combinatie tussen praktijk (30 studiepunten) en theorie (30 studiepunten). Een sterke verankering tussen theorie en praktijk wordt nagestreefd. Naast het onderdeel lessenstage dat de studenten concreet voorbereidt op werken in het hoger secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zijn er projectstages voorzien in het ruime sociaalartistieke en kunsteducatieve werkveld. Dit accent maakt de opleiding bijzonder en biedt een antwoord op de vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars vanuit culturele centra, welzijnszorg, kunsteducatieve diensten van musea enz. Voor zowel de lessenstages als voor de projectstages wordt voorzien in individuele begeleiding.

De specifieke lerarenopleiding drama sluit aan bij de Master of Arts (MA) in het drama.

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug