Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

VOORWAARDEN

 

Voorwaarden

 

Voorwaarden

 • Aanvragers moeten ingeschreven zijn aan de HoGent met een diplomacontract voor minimaal 27 studiepunten en kinderbijslaggerechtigd zijn (geboren na 1992).
 • Middelbareschoolstudenten kunnen nu al een kamer aanvragen en na de toewijzing een contract afsluiten. De aanvraag is vrijblijvend.
 • Niet-generatiestudenten kunnen een kamer toegewezen krijgen zolang ze minder dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben.

Voorrangsregels

 • Heraanvragers krijgen voorrang op nieuwe aanvragers zolang ze de maximale duurtijd van een verblijf in een studentenresidentie van de HoGent niet overschreden hebben. De maximale duur is gelijk aan de normale studieduur van het modeltraject (bachelor en/of master), verlengd met één academiejaar.
 • Beurs- en bijnabeursstudenten krijgen voorrang op studenten zonder toelage. 
 • Generatiestudenten krijgen voorrang op studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben
 • Deze voorrangsregels gelden voor alle aanvragen die ingediend zijn voor 1 juni: de datum van de eerste toewijzing.
 • Wie geen kamer toegewezen krijgt, maar meent om financiële, psychosociale, medische of andere reden aanspraak te kunnen maken op voorrang kan zich richten tot de afdeling Zorg (zorg@hogent.be) van de HoGent. Beslissingen worden genomen op basis van een persoonlijk dossier. U kunt hier ook laten berekenen of u in aanmerking komt voor een (bijna-)beurskorting.

Studietoelagen

Studenten die recht hebben op een (bijna-)beurs worden verzocht de nodige documenten door te mailen naar huisvesting@hogent.be of ze op te sturen naar HoGent, afdeling Huisvesting, Overwale 42, 9000 Gent. 

 • Ofwel stuurt u ons het bewijs dat u dit schooljaar al een toelage krijgt (bladzijde 1 van de brief van de Dienst Studietoelagen waarin staat dat je recht hebt op een toelage)
 • Ofwel gaat u langs bij een medewerker van de afdeling Zorg met de volgende documenten:
  • Aanslagbiljet inkomsten 2015 – aanslagjaar 2016
  • Identiteitskaart en pincode van je identiteitskaart of die van je ouders
  • Eventueel een bewijs van alimentatiegeld 2015

De medewerker van de afdeling Zorg zal een simulatie maken en je een document meegeven waaruit blijkt of je in aanmerking komt voor een studietoelage of een bijna-beursstatus. Dit kun je bezorgen aan de afdeling Huisvesting.

Ter info

 • De eerste toewijzing gebeurt op 1 juni. Vanaf dan worden kamers die (opnieuw) vrijkomen toegewezen aan de student die bovenaan op de wachtlijst staat.
 • De kamers zijn beschikbaar de zondag die voorafgaat aan de start van de onthaalweek.
 • De betaling van de huur gebeurt maandelijks.
 • Niet langer geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar huisvesting@hogent.be en de aanvraag wordt geschrapt

Contact

Met vragen kunt u terecht bij huisvesting@hogent.be.