Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VOORWAARDEN

 

Voorwaarden & praktische info

 

Voorwaarden

  • Aanvragers moeten bij het begin van academiejaar ingeschreven zijn aan HOGENT met een diplomacontract voor minimaal 27 studiepunten, kinderbijslaggerechtigd zijn en jonger dan 25 jaar.
  • Op het moment van aanvraag hoef je nog niet ingeschreven te zijn aan HOGENT. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen dus vanaf 1 maart een kamer aanvragen. De aanvraag is vrijblijvend. We vragen wel om ons per mail te informeren als de aanvraag mag geschrapt worden.

Voorrangsregels

  • Heraanvragers krijgen voorrang op nieuwe aanvragers zolang ze niet meer dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben (vijf jaar voor een masterdiploma School of Arts).
  • Beurs- en bijna-beursstudenten krijgen voorrang op studenten die niet beursgerechtigd zijn.
  • Generatiestudenten krijgen voorrang op studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben.
  • Deze voorrangsregels gelden voor alle aanvragen die ingediend zijn tussen 1 maart en 1 juni.
  • Aanvragen na 1 juni worden in de volgorde van aanvraag toegevoegd aan de wachtlijst.
  • Binnen eenzelfde voorrangsgroep worden aanvragers gerangschikt volgens het moment van aanvraag.
  • Wie geen kamer toegewezen krijgt, maar meent om financiële, psychosociale, medische of andere reden aanspraak te kunnen maken op voorrang kan zich richten tot de afdeling Zorg (zorg@hogent.be). Beslissingen worden genomen op basis van een persoonlijk dossier. Je kan hier ook laten berekenen of je in aanmerking komt voor een (bijna-)beurskorting.

Praktische weetjes