Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

ORTHOPEDAGOGIE

 

Online inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvingsprocedure voor een opleiding aan de HoGent.

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke opleiding bij jou past in het kader van opstart, heroriëntering of vervolgtraject van jouw studies hoger onderwijs? Twijfel je tussen opleidingen? Heb je ondersteuning nodig voor jouw studiekeuzeproces? Wil je advies over regelgeving of opleidingen binnen het hoger onderwijs? Onze studieadviseur Pascal Van Geit kan jou hierbij helpen! Neem contact op via studieadvies@hogent.be of 09/243.33.89.

Afbeelding Orthopedagogie

Als gespecialiseerd opvoeder-begeleider ben je een spilfiguur bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die door allerlei beperkingen of omstandigheden op orthopedagogische en -agogische hulpverlening zijn aangewezen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een breed werkveld en bij verschillende doelgroepen, waaronder:

  • Kinderen en jongeren (0-18 jaar) in moeilijke opvoedingssituaties binnen het gezin of andere opvoedingscontexten.
  • Kinderen en jongeren in kwetsbare opvoedingssituaties omwille van ontwikkelings-, gedrags-, opvoedings- of gezinsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornis,...).
  • Kinderen en jongeren met leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie,...).
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die omwille van een handicap (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve,... beperking) ondersteuning nodig hebben voor het dagdagelijkse leven.
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met emotionele en/of psychische moeilijkheden (depressie, faalangst,...).
  • Jongeren en volwassenen met alcohol- of drugproblemen.
  • Ouderen in kwetsbare situaties.

Door de focus te leggen op één van bovenstaande doelgroepen via de stages, projectwerking, keuzetraject,... leg je eigen klemtonen en bepaal je grotendeels zelf je leertraject.

Het eerste modeltraject biedt je een algemeen kader en focust op het individu. In het tweede en derde verdiepen en verbreden we die kennis en bekijken ook de groep en de maatschappij.

Theorie en praktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Je theoretische opleidingsonderdelen vertrekken van casussen, gastsprekers uit het werkveld of videomateriaal. We hanteren een ruim palet aan didactische werkvormen: hoorcolleges, begeleide opdrachten via elektronisch leren, project- en ervaringsgericht onderwijs, begeleide zelfstudie.

In kleine groepen maak je kennis met de inhoud van je job en de eisen die aan een opvoeder/begeleider worden gesteld. Hierbij staan belangrijke professionele competenties centraal: kritisch reflecteren en respectvol omgaan met anderen.

Hieronder twee video's over het opleidingsonderdeel 'Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen (POH)'

 
 
 
 
 
  00:00           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
 00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  00:00           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
 00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 

Integratief Project met het ortho(ped)agogisch werkveld