Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

NAVORMING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

 

Navorming Energiedeskundige Type A

Wie het beroep van energiedeskundige type A wil uitoefenen, kan bij de HoGent - mbp de opleiding vastgoed- terecht
als erkend opleidingsverstrekker.

Het EPC, het energieprestatiecertificaat dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestaties van een woning, kan enkel opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Wie dit beroep wil uitoefenen, moet eerst een -door het Vlaams Energieagentschap erkende- opleiding volgen en slagen voor het centraal examen. De HoGent (bachelor vastgoed) is een erkende opleidingsverstrekker.

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij/zij kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... en moet bij de inspectie het inspectieprotocol volgen. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Dit gegeven brengt ons tot 5 lesdagen en 1 examendag met volgende inhoud:

Dag 1: wetgevend kader, opbouw van het inspectieprotocol
Dag 2: basis bouwfysica en basis technische installaties
Dag 3: basis technische installaties en opbouw van de EPC software
Dag 4: praktijkoefeningen, inoefenen van de EPC software
Dag 5: plaatsbezoek, case en dataverzameling, opbouw van het EPC certificaat
Dag 6: examen

Deze navorming is geschikt voor:
• Studenten bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting landmeten met een EPC opleiding ouder dan 6 maand die een centraal examen willen afleggen
• Studenten bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting makelaardij die zich ook nog willen bekwamen als energiedeskundige type A (parallel of na de opleiding makelaardij)
• Alumni van de bachelor vastgoed
• Masters of Science in de industriële wetenschappen bouwkunde/landmeten

Voor alle andere instromers (bv. uit architectuur, bouwkunde)is de opleiding toegankelijk na een intakegesprek. Volgende kennis wordt afgetoetst:

• bouwkundige of bouwtechnische kennis
• planlezen, plantekenen en 3D-modelling

Ontbrekende kennis kan worden verworven door in te schrijven voor bepaalde opleidingsonderdelen uit de bachelor vastgoed.

 

Intakeprocedure

Om deze navorming optimaal te kunnen volgen, heb je best al wat voorkennis. Vul eerst het intakeformulier in en we nemen vervolgens contact met je op.

Ja, ik wens een intake!

De kostprijs van deze navorming bedraagt 600 euro all in.

Indien de minimumdrempel van 15 inschrijvingen niet is behaald, zal worden nagegaan of de navorming effectief kan doorgaan. Als de navorming niet doorgaat, hebben de deelnemers die het inschrijvingsgeld reeds hebben betaald, recht op de volledige terugbetaling.

Lesdata

Donderdag 9, 16, 23 en 30 november en 7 en 21 december 2017 telkens van 13.00 tot 19.00 uur.

Plaats

Sporthal campus Schoonmeersen
Parkeren mogelijk in de parking van het Station Gent Sint-Pieters.

Na afloop ontvang je een attest van aanwezigheid. Voor deelnemers die meer dan 2 lesdata afwezig zijn, kan geen attest worden afgeleverd. De HoGent maakt een lijst over aan het VEA met de namen van de studenten die aan de voorwaarden voldoen voor deelname aan het centraal examen.

 

Intakeprocedure

Eerst en vooral dien je een intakeformulier in te vullen. Na de intake ontvang je alle verdere informatie over de inschrijving.

Ja, ik wens een intake!

 

Contact

energiedeskundigeA@hogent.be
09 243 27 02