Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

COACHING, SUPERVISIE EN TEAMBEGELEIDING

Inschrijven voor academiejaar 2017-2018 vanaf juni 2017

DOEL

Tijdens deze tweejarige opleiding (15 lesdagen per academiejaar) maak je intensief kennis met verschillende inspirerende denkkaders: 

 • systeemdenken
 • creative coachen en neurolinguïstisch programmeren
 • oplossingsgericht coachen (solution focused)
 • kernkwadranten

We trainen jou in het toepassen van deze denkkaders zodat je zelfstandig aan de slag kan als teamcoach, personal coach en supervisior/intervisor.

LESDATA

Opleidingsonderdeel 1: Basisinzichten voor de coach en teambegeleider

Lesgever: Agnès
Lesdag 1 donderdag 28 september 2017
Lesdag 2 donderdag 12 oktober 2017
Lesdag 3 donderdag 26 oktober 2017
Lesdag 4 donderdag 16 november 2017
Lesdag 5 donderdag 30 november 2017
Lesdag 6 donderdag 7 december 2017
Lesdag 7 donderdag 14 december 2017


Opleidingsonderdeel 2: Creatief coachen met neurolinguïstisch programmeren

Lesgever: Ann
Lesdag 1 donderdag 15 februari 2018
Lesdag 2 donderdag 22 februari 2018
Lesdag 3 donderdag 15 maart 2018
Lesdag 4 donderdag 22 maart 2018
Lesdag 5 donderdag 19 april 2018
Lesdag 6 donderdag 10 mei 2018
Lesdag 7 donderdag 17 mei 2018
Lesdag 8 donderdag 31 mei 2018

Opleidingsonderdeel 3: Oplossingsgericht coachen

PLANNING zal later meegedeeld worden
Lesgever: Chris
 

Opleidingsonderdeel 4: Supervisie en teambegeleiding

PLANNING zal later meegedeeld worden
Lesgevers: Ann en Chris


DOELGROEP

In dit postgraduaat willen wij ons richten naar alle begeleiders die vanuit hun functie bezig zijn met het aansturen van teams of individuen of die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Teambegeleiders, externe coachen, supervisoren, stagebegeleiders,... die groepen of individuen begeleiden in hun professionele loopbaan.

Kandidaat-cursisten die nog geen ervaring hebben in het begeleiden van teams of individuen, kunnen ook deelnemen aan deze opleiding. Deze kandidaat-cursisten moeten het mandaat hebben van hun leidinggevende om af en toe een aantal zaken uit te proberen in hun praktijk. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een stagiaire, cliënt of een teamvergadering.

TRAINERS

Agnes Biltris, Ann De Wilde en Chris Van Dam

Inschrijven
Voor inschrijvingen kan je jou richten tot het studentensecretariaat van de Hogeschool Gent.
Om de opleiding voor een breed publiek toegankelijk te maken hanteren wij een democratische prijssetting. De opleiding geeft recht op educatief verlof.

Getuigschrift postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
Gebouw B
9000 Gent
09 243 26 31

Infosessie zaterdag 22 april 2017 van 11u tot 12u30

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Registreer je dan online. Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aanmelden op het facultaire inschrijvingspunt.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van de HoGent faculteit Mens en Welzijn.
Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na inschrijving een factuur per post.

Bij facturatie aan derden: je brengt een bestelbon mee opgemaakt door uw werkgever. Dit is VERPLICHT af te geven op het studentensecretariaat bij de inschrijving.

Inschrijven kan op onderstaande data, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en 13u tot 16u, op het facultaire inschrijvingspunt. Voor meer informatie ivm de inschrijving, contacteer de verantwoordelijke van het studentensecretariaat.

Inschrijvingsdata

Concrete data worden nog meegedeeld.

Nodige documenten

Vergeet niet de nodige inschrijvingsdocumenten mee te brengen:

 • je identiteitskaart
 • je originele diploma van het secundair onderwijs
 • je originele diploma hoger onderwijs

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen. Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.

Meer informatie ivm bepaalde modaliteiten vind je in onderstaande links:

 • Betaald Educatief Verlof
 • Opleidingscheques
  ​Belangrijke wijzigingen vanaf 1/3/2015!
  De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie. Informeer bij de VDAB of je in aanmerking komt voor opleidingscheques en indien je in aanmerking komt, kan je ze op het studentensecretariaat binnenbrengen.
 • KMO portefeuille
  Belangrijke wijziging vanaf 01/04/2016!
  Op 1 april 2016 zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities

download flyer

afgestudeerden blikken terug op de opleiding

wie zijn de trainers?

voor wie en toelatingsvoorwaarden

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1269,00 (Academiejaar 2015-2016) voor het eerste deel (opleidingsonderdelen: Basisinzichten voor de coach en teambegeleider en Creatief coachen en neurolinguïstisch programmeren).