Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

BIJZONDER STATUUT

Afbeelding Bijzonder statuut

Bijzonder statuut: vier categorieën

De HoGent onderscheidt vier categorieën van studenten met een bijzonder statuut:

 • Student-erkende topsporter (erkenningsvoorwaarden)
 • Student-ondernemer: opstart/bezitten van een onderneming
 • Student-kunstbeoefenaar: kunstbeoefening, uitgezonderd voor studenten die een externe kunstbeoefening
  uitoefenen welke volledig aansluit bij hun opleiding of afstudeerrichting in School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Student met een mandaat: het bekleden van een mandaat in de:
  • bestuursorganen van de HoGent en/of de AUGent
  • studentenraad van de HoGent en/of de AUGent
  • participatiecommissies en/of opleidingscommissies van de HoGent
  • raden, commissies en werkgroepen van de HoGent
  • raden, commissies en werkgroepen buiten de HoGent zoals VLHORA, VLOR, VVS
  • politiek

Als student met een bijzonder statuut kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Contactpersoon bijzonder statuut topsport

Lieve Lemaître
Sint-Denijslaan 251
9000 GENT
09 243 37 50
lieve.lemaitre@hogent.be

Contactpersoon bijzonder statuut student-ondernemer

Anja Cornelis
Centrum voor Ondernemen
Gebouw D lokaal 1.24
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 GENT
09 243 38 14
anja.cornelis@hogent.be

Contactpersoon bijzonder statuut kunstbeoefening

Pascal Desimpelaere
Diensthoofd Studentenaangelegenheden
J. Kluyskensstraat 2
9000 GENT
09 243 36 15
pascal.desimpelaere@hogent.be