Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

TOELATINGSONDERZOEK

Afbeelding toelatingsonderzoek

Je wil je graag inschrijven voor een bacheloropleiding aan de Hogeschool Gent, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je tóch starten aan één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

Wie mag deelnemen?

Om te kunnen deelnemen aan het toelatingsonderzoek, moet je in de eerste plaats aan de taalvoorwaarden voldoen zoals ze staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling van de Hogeschool Gent. Bij de inschrijving voor een Nederlandstalige opleiding moet je als toekomstige student kunnen bewijzen dat je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt. Dit kan op een aantal verschillende manieren:

  1. Je levert een bewijs af van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs.
  2. Je kunt een bewijs voorleggen van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalige hoger onderwijs.
  3. Je levert een taalattest af. Het taalattest moet het bewijs leveren dat je voor Nederlands een niveau B2 (‘Vantage’ in het Europees Referentiekader) bezit.

B2 komt overeen met:

  • een attest van slagen in niveau 5 aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs Gent of
  • een attest van slagen in richtgraad 3 niveau 8 aan een Instituut voor Volwassenenonderwijs of
  • een certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, profiel van ‘professionele taalvaardigheid’ van de Nederlandse Taalunie.

Als je aan deze taalvoorwaarden voldoet, kan je het toelatingsonderzoek aanvragen als je:

  • minimaal de leeftijd van 21 jaar bereikt (hebt) op 31 december van het academiejaar waarvoor je eerstkomend kan inschrijven
  • vluchteling of ontheemde ben (geen leeftijdsbeperking)
  • erkend wordt als virtuoos, zijnde een bepaalde discipline op een uitzonderlijke wijze beheerst, bv. het bespelen van een muziekinstrument (geen leeftijdsbeperking)
  • houder bent van een getuigschrift van het secundair-na-secundair (geen leeftijdsbeperking)

Wil je een opleiding volgen in het studiegebied van de kunsten dan moet je ook slagen voor de artistieke toelatingsproef. Meer info kan je vinden op de volgende websites:

De procedure toelatingsonderzoek

Je start de procedure met een intakegesprek. Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met:

Coördinator toelatingsonderzoek
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
toelatingsonderzoek@hogent.be