Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

VACATURES @ HOGENT

 

Werken aan de HoGent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

Meer over werken aan de HoGent   HR Excellence in Research

PROJECTLEIDER (STAFMEDEWERKER) (FUNCTIEKLASSE A)
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • Financiën, Infrastructuur en IT
 • Ref. DFIT_PP E 003

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

 • Op 01-10-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs, namelijk het diploma van
   • Ofwel master of science in de industriële wetenschappen, optie bouwkunde of gelijkgeschakeld
   • Ofwel master of science in de ingenieurswetenschappen, optie bouwkunde (burgerlijk ingenieur) of gelijkgeschakeld
  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
  • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
  • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
 • Op 01-10-2017 beschikken over minstens 2 jaar werkervaring in een gelijkaardige functie op masterniveau

Taakomschrijving

Situering

 • De Hogeschool Gent bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter, waar de directie Financiën, Infrastructuur en IT deel van uitmaakt.
 • De directie Financiën, Infrastructuur en IT bestaat uit verschillende diensten. Als projectleider (stafmedewerker) kom je terecht in het projectbureau van de dienst Patrimonium en Projecten, dat instaat voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de nieuwbouw-, renovatie- en reconstructieprojecten van de Hogeschool Gent.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

Als projectleider bij de directie Financiën, Infrastructuur en IT krijg je verschillende van de bouwprojecten van de HoGent toegewezen. Jij bent verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van deze projecten. Concreet betekent dit dat je:

 • de verschillende stadia (het voorontwerp, het ontwerp, de uitvoering, de eindoplevering) van (vooral technische o.a. HVAC, elektricteit, ….) bouwprojecten voorbereidt, zowel op het administratieve als op het technische vlak.
 • de werkzaamheden coördineert en de verschillende stadia van het project op de voet opvolgt, met het beoogde resultaat in het achterhoofd. Hierbij verlies je het aspect ‘kwaliteit’ nooit uit het oog en zet je je steeds in voor de belangen van de bouwheer.
 • nauw samenwerkt met de dossierbeheerders van het projectbureau die de administratie rond de projecten verzorgen en met de andere leden van de projectteams waarin je werkt.
 • het aanspreekpunt bent voor aannemers en leveranciers met wie keuzes en offerten worden besproken, en werfvergaderingen worden gehouden.
 • talrijke dossiers gelijktijdig beheert. Je stelt hierbij de nodige prioriteiten en waakt nauwgezet over de tijdsspanne waarbinnen de projecten moeten afgewerkt worden.
 • rapporteert aan je rechtstreeks leidinggevende, het diensthoofd Patrimonium en Projecten, en aan de directeur van de directie Financiën, Infrastructuur en IT.
 • behoeften, tekorten en problemen over de werking van je dienst proactief benadert, mogelijke oplossingen voorstelt en initiatief neemt om de werking van je dienst te verbeteren.
 • ertoe bijdraagt dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen.
 • je binnen je functie aanpast aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je dienst en de HoGent.

Competentievereisten

 • Je hebt ervaring op het vlak van projectleiding en kan terugblikken op relevante werkervaring bij grotere infrastructuurwerken, zowel wat betreft technische als administratieve opvolging
 • Je beschikt over een uitstekende technische vakkennis
 • Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Je bent goed vertrouwd met courante softwarepakketten en kan overweg met digitale werkinstrumenten
 • Je hebt een goede kennis van Autocad
 • Kennis van 3P (softwarepakket voor het beheren en opstellen van overheidsopdrachten) is een pluspunt
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt op regelmatige basis de nodige bijscholingen
 • Je beschikt over een uitstekend organisatievermogen, bent stressbestendig en werkt probleemoplossend
 • Je werkt proactief, service- en resultaatgericht
 • Je bent besluitvaardig en hebt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • Je toont strategisch inzicht en bent analytisch ingesteld
 • Je stelt je flexibel op, zowel naar tijdsbesteding als naar mobiliteit toe
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je werkt zowel zelfstandig als in team, met oog voor constructieve samenwerking
 • Je kan de Engelse taal goed begrijpen en je hierin vlot uitdrukken
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: € 3043.98, A12: € 3351.45, A21: € 3371,50, A22: € 3722.71).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

 

Aanwerving

Wij bieden een tijdelijke statutaire aanstelling in een niet-vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 06-11-2017 voor de duur van het verlofstelsel dat de titularis opneemt. Het verlofstelsel loopt voorlopig tot en met 31-12-2018. Bij verlenging van het verlofstelsel kan de aanstelling eveneens verlengd worden, op basis van een positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 18-10-2017, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Zorg ervoor dat je je periodes van tewerkstelling zo exact mogelijk vermeldt op je CV (exacte begin- en einddata).

De selectiegesprekken zullen vermoedelijk doorgaan in de week van 23 oktober 2017.

 

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Regis Debrulle, directeur Financiën, IT en Infrastructuur. Dit kan via e-mail (Regis.Debrulle@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 03).

Voor praktische en technische vragen over deze betrekking (loon, statuut, selectieprocedure,…) kan je terecht bij Fien Deseyne, stafmedewerker Personeel en Organisatie. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

 

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht