Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

VACATURES @ HOGENT

 

Werken aan de HoGent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

Meer over werken aan de HoGent   HR Excellence in Research

LECTOR IN HET VAKGEBIED ACCOUNTING
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • Bedrijf en Organisatie
 • Ref. FBO V 131

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

 • Op 01-10-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013

 • Op 01-10-2017 in het bezit zijn van een diploma of gelijkgeschakeld van master in de Toegepaste Economische Wetenschappen of Handelswetenschappen

Taakomschrijving

Situering

 • De Hogeschool Gent bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelende Centrale Administratie.

 • Jouw opdracht situeert zich in de opleidingen van de faculteit Bedrijf en Organisatie en je zal deel uitmaken van de vakgroep Financieel management.

 

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je verstrekt hoger onderwijs binnen het vakgebied accounting, meer bepaald geef je boekhouden (Initiatie en Algemeen- en vennootschapsboekhouden) in de opleidingen bedrijfsmanagement en office management;

 • Je begeleidt en evalueert studenten bij stages en praktijkoefeningen, etc.;

 • Je neemt actief deel aan interne vergaderingen (m.b.t. werkgroepen, vakgroep en/of opleidingscommissie);

 • Je ondersteunt in samenwerking met collega’s de bepaling van vorm en inhoud van het didactisch materiaal;

 • Je ondersteunt in samenwerking met collega’s de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen;

 • Je ondersteunt in samenwerking met collega’s de uitbouw van de professionalisering, en kwaliteitsbeleid van de opleiding;

 • Je staat in voor onderwijsgerelateerde organisatorische en administratieve taken;

 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep, opleiding en de HoGent.

Competentievereisten

 • Je hebt een up-to-date brede kennis en ervaring in het vakgebied accounting, in het bijzonder inzake algemeen-en vennootschapsboekhouden

 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen;

 • Je bent goed in de omgang met studenten, in het coachen en evalueren van studenten en je handelt probleemoplossend;

 • Je hebt een goede kennis van het Engels;

 • Je selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie;

 • Je hebt zin voor dienstverlening en professionalisering m.b.t. onderwijs;

 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit;

 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Je werkt autonoom en in teamverband;

 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude;

 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;

 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;

 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent.

 

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

 

Aanwerving

Wij bieden een statutaire aanstelling in niet-vacant ambt voor indiensttreding ten vroegste op 16-10-2017 tot terugkeer titularis en uiterlijk tot en met 22-12-2017.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze betrekking tot en met uiterlijk 16-10-2017, via mail naar carine.coppens@hogent.be.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken: derde of vierde week van oktober 2017.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Carine Coppens, vakgroepvoorzitter Financieel Management. Dit kan via e-mail (carine.coppens@hogent.be) of telefonisch (0477 97 31 67).

Online solliciteren Terug naar overzicht