Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

DOCENT SOCIAL DESIGN: WALKING
 • 30% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 118

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

 • Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
  1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  3. houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; op datum van indiensttreding in het bezit zijn van een diploma van doctor in de kunsten;   
  4. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
  5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
 • Op datum van indiensttreding beschikken over minstens acht jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs in gelijkaardige vakgebieden.

Taakomschrijving

 • Je doceert opleidingsonderdelen op vlak van social design, in het bijzonder i.v.m. stappen en schoeisel;
 • Je begeleidt studenten in bachelor en master in hun praktijkwerk;
 • Je begeleidt studenten in bachelor en master;
 • Je initieert en verricht onderzoek in het genoemde vakgebied en je kan de inzichten die je binnen dat onderzoek opdoet, delen met anderen in een onderwijscontext;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • Je hebt een uitgebreide theoretische kennis op vlak van social design en van de antropologische en functionele aspecten van schoenontwerp;
 • Je hebt ervaring als onderzoeker en lesgever binnen dit vakgebied:
 • Je hebt een interesse in film, vormgeving, architectuur, ontwerppraktijken en kunsten;
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels en bent bereid om daartoe vereiste taalattesten te behalen;
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 528. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling betreft 30% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de HOGENT.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-05-2019 met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur met het zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 28-03-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is april 2019.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, waarnemend voorzitter vakgroep Design en Vormgeving (wim.detemmerman@hogent.be). 

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht