Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

WERVINGSRESERVE ADJUNCT-MEDEWERKER BOUWKUNDIG ONDERHOUD EN GROENONDERHOUD (FUNCTIEKLASSE D)
 • 0% van een voltijdse betrekking
 • Facilitair Beheer
 • Ref. DFB WR 054

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Om ons team te versterken leggen we een wervingsreserve aan voor adjunct-medewerkers bouwkundig onderhoud en groenonderhoud. Ben je een manusje-van-alles en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Je wordt op één van onze campussen ingezet voor het dagdagelijks beheer en onderhoud van onze gebouwen. Volgende taken, die je uitvoert conform de planning, veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen, maken deel uit van je takenpakket:

 • uitvoeren van kleine klusjes en herstellingen;
 • verplaatsen en klaarzetten van meubels voor evenementen;
 • verzorgen van het afvalbeheer;
 • onderhoud van buitenterreinen en groenperken (snoeien, gras maaien,…)
 • opruimen van ruimtes zoals kelders,…

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en kijkt ernaar uit om bij HOGENT aan de slag te gaan
 • Je beschikt over de technische basiskennis, nodig voor het opknappen van kleine klusjes en herstellingen
 • Je begrijpt Nederlands en kan je vlot verstaanbaar maken in het Nederlands
 • Je bent respectvol en vriendelijk in je communicatie
 • Je bent opmerkzaam en werkt nauwkeurig
 • Je organiseert je werk zelfstandig, weet van aanpakken en werkt probleemoplossend
 • Je werkt servicegericht
 • Je bent een echte teamspeler, met respect voor je collega’s
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op die manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse D, tussen de salarisschaal D11 (minimum) en D22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: D11: €1939.50, D12: €1976.93, D21: €2249.25, D22: €2286.68).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij leggen een wervingsreserve aan voor zowel contracten van bepaalde duur (met zicht op een contract van onbepaalde duur) als vervangingen.

Als je de beoordeling ‘geschikt’ krijgt voor de functie, dan word je toegevoegd aan de wervingsreserve, die minimum één jaar geldig is. Van zodra er een vacature vrijkomt, zullen kandidaten op de wervingsreserve gecontacteerd worden. Wij voorzien op korte termijn sowieso al één vacature voor een contract van bepaalde duur (met zicht op een contract van onbepaalde duur).

Een voltijdse opdracht bedraagt 38 uren. Je presteert volgens een vast uurrooster waarbij je ’s morgens telkens start tussen 07.00u en 07.30u. Occasioneel avond- en/of weekendwerk in het kader van evenementen (infodagen,…) zijn mogelijk.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 26-03-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Er worden selectiegesprekken georganiseerd op woensdag 03-04-2019 en vrijdag 05-04-2019. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen, uiterlijk op donderdag 28-03-2019.

 

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Marc Goethals. Dit kan via e-mail (marc.goethals@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 37).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht