Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

STAFMEDEWERKER STUDENTENAANGELEGENHEDEN (STUDIETRAJECTBEGELEIDER) (FUNCTIEKLASSE A)
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • Onderwijs
 • Ref. DOW E 138

Toelatingsvoorwaarden

 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over een diploma van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over vier jaar ervaring als studietrajectbegeleider in het hoger (beroeps-)onderwijs.
 • Daarnaast dien je op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 en V. 148van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden. Je komt terecht in de dienst Studentenaangelegenheden van de directie Onderwijs. De dienst Studentenaangelegenheden bestaat uit vier teams, die zeer nauw samenwerken: het team studenten- en roosteradministratie, het team opleidings- en examenadministratie, het team stage- en bachelorproefcoördinatie en het team studieloopbaanbegeleiding.

Je komt terecht in het team studieloopbaanbegeleiding, waar je als studietrajectbegeleider informatie en advies geeft aan (kandidaat-)studenten tijdens de verschillende fasen van hun studieloopbaan. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van hun traject- en studieverloop en verzorgt ook het administratieve luik. Daarnaast organiseer je een ondersteuningsaanbod op het vlak van trajectbegeleiding. Indien nodig verwijs je studenten door naar andere specifieke diensten op basis van de problematieken die je vaststelt.

Tegelijkertijd werk je mee aan een HoGent-brede beleidsondersteuning op het vlak van studentenaangelegenheden. Je detecteert en signaleert eventuele knelpunten en problemen en wisselt je kennis en expertise uit binnen de expertisegroep studieloopbaanbegeleiding. Je ondersteunt de opleidingen bij curriculumhervormingen en activiteiten gelieerd aan het studiekeuzeproces, de studieloopbaanbegeleiding, studievoortgangsbeslissingen, examentuchtprocedures,…

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en bent enthousiast om bij HOGENT aan de slag te gaan
 • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs
 • Je hebt voeling met de student. Je bent sterk in het voeren van individuele adviesgesprekken en het interactief werken met groepen studenten of wil je hierin inwerken
 • Je werkt servicegericht
 • Je communiceert duidelijk, open en efficiënt
 • Je werkt proactief en oplossingsgericht. Moeilijkheden weet je om te buigen in opportuniteiten
 • Je werkt georganiseerd en respecteert je deadlines
 • Je denkt analytisch, toont strategisch inzicht en hebt een conceptueel denkvermogen
 • Je bent een echte teamspeler
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3114.24, A12: €3428.80, A21: €3449.30, A22: €3808.62)).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling (100%) in een vacante betrekking voor onmiddellijke indiensttreding en ten laatste op 01-09-2019. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 28-05-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er worden selectiegesprekken georganiseerd op vrijdag 14 juni 2019. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen.

Ter voorbereiding van het gesprek kan een case voorgelegd worden.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Ruben Hemelsoen. Dit kan via e-mail (ruben.hemelsoen@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 79).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht