Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

ADJUNCT-MEDEWERKER SCHOONMAAK (FUNCTIEKLASSE D)
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 127

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van  indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

 • Je voornaamste taken als adjunct-medewerker schoonmaak zijn het poetsen van klaslokalen, aula's, gangen, sanitaire ruimtes, bibliotheken, lectorenkamers, vergaderlokalen, dienstkeukens, werkateliers en burelen;
 • Je voert deze schoonmaakopdrachten uit conform de planning, de schoonmaakschema's en de kwaliteitsnormen;
 • Je maakt gebruik van de juiste schoonmaaktechnieken en -producten en hanteert de juiste dosering;
 • Je staat in voor de organisatie van standaardcatering (koffie, water, thee, koekjes, suiker, melk, ...) in vergaderlokalen, docentenlokaal, enz;
 • Je respecteert de veiligheidsvoorschriften en maakt op een correcte wijze gebruik van de nodige beschermingsmiddelen, indien nodig maak je collega's attent op de veiligheidsvoorschriften.

Competentievereisten

 • Je bent op een professionele basis vertrouwd met schoonmaak;
 • Je werkt aan een vlot tempo, nauwkeurig en veilig;
 • Je werkt probleemoplossend en kan je werk goed organiseren;
 • Je werkt goed samen en gaat respectvol om met je collega's, en met de studenten en de lesgevers en onderzoekers van de school of arts, vanuit een open attitude;
 • Je kan omgaan met kritiek en werkt constructief in teamverband;
 • Je bent flexibel inzake taakinvulling en werkrooster; occasioneel avond- en/of weekendwerk in het kader van evenementen is mogelijk.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en betrokken bij de kunstopleidingen van de school of arts en bij de HOGENT in het algemeen.

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse D, tussen de salarisschaal D11 (minimum) en D22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: D11: €1939.50, D12: €1976.93, D21: €2249.25, D22: €2286.68).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden twee deeltijdse betrekkingen (2 x 50%) of één voltijdse betrekking (100%) van bepaalde duur voor één jaar, met indiensttreding ten vroegste vanaf 16-09-2019, en met mogelijkheid tot verlenging na positieve evaluatie.

Wij leggen een wervingsreserve aan voor zowel contracten van bepaalde duur (met zicht op een contract van onbepaalde duur) als vervangingen.

Als je de beoordeling ‘geschikt’ krijgt voor de functie, dan word je toegevoegd aan de wervingsreserve, die minimum één jaar geldig is. Van zodra er een vacature vrijkomt, zullen kandidaten op de wervingsreserve gecontacteerd worden.

Een voltijdse opdracht bedraagt 38 uren.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 09-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal geschikt bevonden kandidaten uit deze selectiegesprekken, is er de mogelijkheid tot een tweede finale gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin september 2019.

Vermeld duidelijk in uw motivatiebrief of u voor een deeltijdse functie met een volume van 50% of voor een voltijdse functie (combinatie van de beide deeltijdse volumes) wenst te kandideren. De selectiecommissie bepaalt na het doorlopen van de selectieprocedure de rangschikking van de kandidaten. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste keuze tot betrekking van zijn/haar keuze, hetzij een deeltijdse, hetzij een voltijdse betrekking.

Voor vragen over deze betrekking kan je terecht bij Stephen Verstraete, hoofdmedewerker facilitair beheer. Dit verloopt enkel via e-mail Stephen.Verstraete@hogent.be.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht