Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

AFDELINGSHOOFD TEAM OPLEIDINGS- EN EXAMENADMINISTRATIE (STAFMEDEWERKER) (FUNCTIEKLASSE A)
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • Onderwijs
 • Ref. DOW E 148

Toelatingsvoorwaarden

 • Op datum van kandidaatstelling beschik je minstens over een diploma van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over twee jaar relevante werkervaring binnen het hoger (beroeps-) onderwijs.
 • Daarnaast dien je bij je indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Ter opvolging van een collega is onze dienst Studentenaangelegenheden op zoek naar een afdelingshoofd voor het team opleidings- en examenadministratie. De dienst bestaat uit vier teams, die zeer nauw samenwerken: studenten- en roosteradministratie, opleidings- en examenadministratie, stage- en bachelorproefcoördinatie en studieloopbaanbegeleiding.

Je stuurt een team van een tiental medewerkers aan. Samen met je team sta je in voor de praktische organisatie van de opleidings- en examenadministratie voor de drie faculteiten van HOGENT. Je zorgt voor een optimale dienstverlening naar studenten en onderwijsgevenden toe en fungeert als aanspreekpunt voor onderwijsgevenden die vragen hebben rond de thema’s opleidings- en examenadministratie. Daarnaast bied je administratieve ondersteuning bij de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprogramma’s.

Je zorgt voor een evenwichtige en competentiegerichte taakverdeling binnen het team, zodat je een efficiënte werking kan garanderen. Je detecteert eventuele knelpunten en optimaliseert administratieve processen. Daarnaast zorg je voor een goede informatiedoorstroming en expertisedeling binnen je team en de directie Onderwijs.

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor de functie en bent enthousiast om bij HOGENT aan de slag te gaan
 • Je werkt servicegericht
 • Je bent enthousiast om samen met een team aan de slag te gaan
 • Je coacht je medewerkers en laat ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
 • Je bent een echte teamspeler
 • Je communiceert vlot en diplomatisch
 • Je werkt georganiseerd en respecteert je deadlines
 • Je denkt analytisch
 • Je werkt oplossingsgericht. Moeilijkheden weet je om te buigen in opportuniteiten.
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3114.24, A12: €3428.80, A21: €3449.30, A22: €3808.62).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling (100%) in een vacante betrekking voor onmiddelijke indiensttreding. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 26-06-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er worden selectiegesprekken georganiseerd op dinsdag 2 juli 2019. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen.

Als er meer dan 10 kandidaten zijn die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, dan wordt op dinsdag 2 juli 2019 een schriftelijke proef georganiseerd. Je zal de uitnodiging voor de proef per mail ontvangen. Enkel de 8 best gerangschikte kandidaten die voldoende scoren voor de schriftelijke proef, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. In dat geval verschuift de timing van de selectiegesprekken.

Ter voorbereiding van het selectiegesprek kan een case voorgelegd worden.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Ruben Hemelsoen. Dit kan via e-mail (ruben.hemelsoen@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 79).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht