Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

(PRAKTIJK-)LECTOR
 • 20% van een voltijdse betrekking
 • GO5
 • Ref. GO5 A 001

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. Meer informatie: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen;
 • In het bezit zijn van een diploma van bachelor (praktijklector) of master (lector), of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Situering:

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), een entiteit GO5, een School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • Je wordt tewerkgesteld binnen de opleidingen van de entiteit GO5.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking:

 • Je staat in voor het verstrekken van avondonderwijs in het vakgebied Analyse en Analyse Projectwerk op de vestigingen in Gent en Lokeren.
 • Je kan studenten motiveren, coachen en begeleiden bij projectwerk.
 • Als vakexpert werk je mee aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je wordt ingezet op basis van je profiel en competenties en je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan om tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je opleiding en HOGENT.

Competentievereisten

 • Je hebt kennis van softwareontwikkelingsprocessen en ontwikkelingsmethodieken;
 • Je kan verschillende analyse artefacten opstellen;
 • Je kent visualisatietechnieken (als UML);
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent flexibel ingesteld, je hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.

Salaris

De verloning gebeurt in salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master). Voor meer details m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een tijdelijke betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 23-09-2019 tot en met 02-02-2020.

Kandidaatstelling

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is eind augustus / begin september

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Frederiek De Wolf, (frederiek.dewolf@hogent.be) of Dirk Andries (dirk.andries@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Katia Rombaut, HR partner. Dit kan via e-mail (katia.rombaut@hogent.be) of telefonisch (09 243 26 21).

Online solliciteren Terug naar overzicht