Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

LECTOR DIERLIJKE PRODUCTIE EN DIERMANAGEMENT
 • 50% van een voltijdse betrekking
 • Natuur en Techniek
 • Ref. FNT E 237

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma van Master in de biowetenschappen – landbouw met specialisatie dierlijke productie of gelijkgeschakeld.
 • Beschikken over minstens 2 jaar onderwijservaring binnen het vakgebied Dierlijke productie en diermanagement.

Taakomschrijving

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • Je wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen van de faculteit Natuur en Techniek.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het vakgebied Dierlijke productie en diermanagement.
  Je kan studenten motiveren, coachen en begeleiden bij stages, projectwerk en bachelorproeven.
 • Als vakexpert verleen je medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Competentievereisten

 • Je beschikt over actuele academische en praktische kennis inzake dierlijke productie en diermanagement en in het bijzonder inzake dierengedrag, dierenwelzijn en veehouderij (stallenbouw en precision livestock farming);
 • Je bent vertrouwd met het hanteren van dieren;
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en ervaring met wetenschappelijk onderzoek;
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren;
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken;
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude;
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Pluspunten:
  • Je beschikt over een doctoraat
  • Je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid
  • Je beschikt over een getuigschrift Proefdierkunde

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 23-09-2019.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 26-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is begin september 2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lieve Vermeiren, vakgroepvoorzitter vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen. Dit kan via e-mail (lieve.vermeiren@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit kan via e-mail (kaat.bossuyt@hogent.be) of telefonisch (09 243 27 12).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht