Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

HOOFDMEDEWERKER TECHNISCH CONCERT- EN THEATERBEHEER (FUNCTIEKLASSE B)
 • 40% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 130

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake de toegang tot de ambten;
 • in het bezit zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

 • Je maakt deel uit van de dienst Artistieke Projecten en Communicatie aan het KASK & Conservatorium, de school of arts van de Hogeschool Gent.
 • Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de goede zorg van MIRY Concertzaal van het Conservatorium, en dit met betrekking tot de technische infrastructuur, meubilair, interieur. Je zorgt ervoor dat de gebruikers op een respectvolle wijze omgaan met het historisch waardevolle erfgoed;
 • Je bent verantwoordelijk voor onderhoud en de professionele bediening van de audio-infrastructuur van MIRY Concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten in MIRY Concertzaal, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert de ideale audiosetting - vanuit een gedegen kennis van versterking van akoestische instrumenten - voor elke specifieke activiteit die vraagt om versterking;
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de lichtinfrastructuur van MIRY Concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert die ideale lichtsetting - vanuit een gedegen kennis van lichtregie - voor elke specifieke concertactiviteit;
 • Je biedt technische ondersteuning tijdens de examenmomenten;
 • Je zorgt ervoor dat de podiumopstellingen correct uitgevoerd wordt;
 • Je denkt op pro-actieve wijze na over de continue bijsturing en optimalisering van de technische infrastructuur in de concertinfrastructuur van het Conservatorium, teneinde de diverse activiteiten op meest kwalitatief hoogstaande wijze te omkaderen;
 • Je ontvangt samen met de productiemedewerkers musici en artiesten op gastvrije wijze, ondersteunt de artistieke wensen van de artiesten, en zorgt voor een professionele technische regie van de scènische producties;
 • Je gaat steeds pro-actief tewerk, communiceert en rapporteert op frequente basis ten aanzien van collegae en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • Je hebt een passie voor klassieke muziek, en gaat graag om met musici (zowel studenten als professionelen);
 • Je kan je inleven in de wensen en noden van musici, bent gastvrij en sociaal;
 • Je hebt kennis van licht- en audiotechniek en van lichtregie;
 • Je hebt ervaring als licht- en/of geluidstechnicus;
 • Je hebt ervaring in de culturele sector (bij voorkeur podiumkunsten);
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht, met oog voor detail en een degelijk organisatietalent;
 • Je bent flexibel en gaat pro-actief en probleemoplossend te werk;
 • Je werkt vlot en graag in teamverband;
 • Je bent bereid je bij te scholen en de evoluties op technisch vlak op te volgen;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent en bij de School of Arts in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving van de deeltijdse contractuele betrekking (40%) gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2019. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 25-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Alleen tijdige kandidaatstellingen via http://hnet.hogent.be/vacatures-intern-hogent worden aanvaard. Je kandidaatstelling wordt gericht aan Wim De Temmerman, decaan, en bevat jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is september 2019.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Wim De Temmerman, decaan KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail naar wim.detemmerman@hogent.be.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht