Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

ARTISTIEK DOCENT GRAFISCHE VORMGEVING
 • 60% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 129

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master.
 • Beschikken over minstens vijf jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen gelijkaardige vakgebieden.
 • Beschikken over minstens zes jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.

Taakomschrijving

 • je doceert opleidingsonderdelen in de grafische vormgeving binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp van de Beeldende kunsten;
 • je ondersteunt de artistieke ontwikkeling van studenten grafische vormgeving en begeleidt hun individueel werkproces;
 • je deelt je ervaringen als grafisch vormgever en begeleider op een motiverende manier met de studenten;
 • je initieert en verricht onderzoek in het genoemde vakgebied en je kan de inzichten die je binnen dat onderzoek opdoet, delen met anderen in een onderwijscontext;
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design & Vormgeving, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • je bent actief als grafisch vormgever met professionele ervaring in binnen- en buitenland en ontwikkelt de grafische vormgeving vanuit een onderzoekende praktijk;
 • je beschikt over goede pedagogische vaardigheden, in het bijzonder voor het lesgeven in grafische vormgeving, en bent in staat om je artistieke kennis te delen met de studenten;
 • je hebt ervaring als lesgever en onderzoeker in het hoger kunstonderwijs en hebt een passie voor het doceren aan studenten hoger kunstonderwijs;
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels;  
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-10-2019.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 31-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief en jouw curriculum vitae bevatten. 

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

Indicatieve timing gesprekken: midden september

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK & Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be). 

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht