Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER PWO-PROJECT "DUURZAME VALORISATIE VAN BROODVERLIES IN BAKKERIJ EN BROUWERIJ"
 • 50% van een voltijdse betrekking
 • Bedrijf en Organisatie
 • Ref. FBO C 165

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:
 

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma van master in de (bedrijfs)economie, master in de psychologie, master in de sociologie of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • Je staat in voor de uitvoering van het PWO-project “Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij". Dit project wordt gefinancierd door de Hogeschool Gent en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair onderzoeksteam. Je komt terecht binnen de vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap.

 

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor de uitvoering van het economische luik van het PWO-project “Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij". Binnen dit project wordt onderzocht hoe broodverliezen van bakkerijen hergebruikt kunnen worden om hoogwaardige voedingsproducten (bier, drooggebak, ...) te maken. Binnen dit multidisciplinaire project wordt zowel onderzoek uitgevoerd naar de technologische aspecten als naar de economische haalbaarheid (marktpotentieel, logistieke keten, ...). Als medewerker binnen het economische luik sta je in voor het uitvoeren van marktonderzoek en logistieke analyse. Je wordt voor je werkzaamheden begeleid door de promotoren van het onderzoeksproject (voor meer informatie over het project, zie https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/natuur-en-voeding/brouwerijtechnologie/bread2b/).

 

 • Je takenpakket omvat:
  • uitvoeren van onderzoeken en analyses in samenwerking met de andere onderzoeksmedewerkers.
  • verwerken en rapporteren van resultaten, inclusief statistische verwerking;
  • administratieve, logistieke en materiële organisatie van het project;
  • communicatie intern (naar (co)promotoren) en extern (naar projectpartners,  participerende bedrijven en stakeholders);
  • organisatie van en deelname aan projectvergaderingen;
  • begeleiding van studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij het onderzoeksproject;
  • verspreiding van de projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, artikels in vakbladen, beurzen, congressen;
  • organisatie van studiedagen, workshops, deelnames aan beurzen,… ;
  • duurzaam valoriseren van de onderzoeksresultaten;
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Competentievereisten

 • Je hebt kennis van en ervaring met onderzoeksmethodologie:
  • vlot kunnen opzoeken van wetenschappelijke literatuur en uitwerken van een literatuurstudie;
  • ervaring met het uitvoeren van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten;
  • kennis en ervaring inzake methodologie en software voor (statistische) verwerking en rapportering van data
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) om optimaal te kunnen werken in teamverband, om contacten te kunnen leggen met de projectpartners (onderzoeksinstellingen en bedrijven), om te kunnen rapporteren en om studenten te begeleiden.
 • Je hebt een commerciële ingesteldheid en een hands-on mentaliteit. Je brengt uitdagende projecten tot een goed einde.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband nauwkeurig te kunnen werken.
 • Je bent in staat om planmatig en anticiperend te denken en te handelen.
 • Je hebt voldoende inzicht en motivatie om experimenteel werk uit te voeren en daar zelf ook initiatief in te nemen.
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving (50%) voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-11-2019 tot en met 30-10-2020. De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor 1 jaar op basis van positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 23-09-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zijn voorzien in de loop van de maand oktober. 

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Freek Van Baelen. Dit kan via e-mail (freek.vanbaelen@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Gerrit Anno, HR partner. Dit kan via e-mail (gerrrit.anno@hogent.be) of telefonisch (09 243 22 02).

 

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht