Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

Twee artistiek assistenten - 100%

Solliciteer voor deze job

Richtlijnen
Gebruik dit formulier om online te solliciteren. Voeg onderaan het formulier uw CV en motivatiebrief toe (toegelaten bestanden zijn "pdf, doc of docx").
Bij "andere documenten" wordt er een .pdf, .doc, .docx, of zip-bestand verwacht (met enkel pdf, doc of docx bestanden, andere extensies worden niet verwerkt).
Indien u een .zip bestand oplaadt, let er ook op dat er geen 'vreemde' karakters in de bestandsnamen staan zoals accenten en trema's, deze kunnen problemen opleveren bij het opladen.

Heeft u vragen over online solliciteren, mail dan naar vacatures[at]hogent.be.
Ervaart u technische problemen met de website bij het online solliciteren, mail uw kandidatuur dan naar vacatures[at]hogent.be.
De voorwaarden inzake uiterste inschrijvingsdatum en de toe te voegen documenten, blijven daarbij onverminderd gelden.
Enkel .pdf, .doc of docx
Enkel .pdf, .doc of docx
Enkel .zip, .pdf, .doc of docx
Referentie: ONDZF E 027
Opmerkingen

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:.

 1. Curriculum vitae [naam_ 1_cv.pdf]
 2. Motivatiebrief [naam _2_motivatiebrief.pdf]
 3. Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een hyperlink naar je portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_ 3_portfolio.pdf]
 4. Projectvoorstel [naam_ 4_project.pdf]
  Dit is een projectvoorstel voor een doctoraat in de kunsten (planning voor zes jaar). Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via:
  NL: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/docform_NL_4_project.docx]
  EN: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/docform_EN_4_project.docx]
 5. Scans van vereiste diploma’s: minimaal een masterdiploma of een diploma daaraan gelijkgesteld. Indien je een diploma gelijkgesteld aan een master voorlegt, voeg je ook stukken ter staving van de gelijkschakeling toe. [naam_ 5_graad diploma.pdf]

Let op: Zorg dat alle te uploaden documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes, extensies en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be .

Promotoren

Elk projectvoorstel moet door twee promotoren worden ondersteund; een promotor binnen de School of Arts van de Hogeschool Gent en een promotor van de Universiteit Gent. Van deze beide promotoren wordt verwacht dat zij uiterlijk op 16 mei 2019 een advies over de kandidaat en het projectvoorstel versturen naar de directie Onderzoek van de Hogeschool Gent via adviezen.kunsten@hogent.be. Het sjabloon voor het advies is beschikbaar via:
NL: [https://schoolofartsgent.be/www.assets/File/DPO/advies_promotor.docx]
EN: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/advies_promotor_EN.docx].

Info en procedure

De procedure start met een preselectie op basis van volledigheid en toelatingsvoorwaarden. De commissie maakt daarna op basis van de dossiers een eerste selectie van kandidaten die uitgenodigd zullen worden voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaliter plaatsvinden eind augustus 2019. Eind juni 2019 worden kandidaten op de hoogte gebracht of zij wel of niet worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een gids met uitgebreide toelichting bij de functie en de kandidaatstelling is beschikbaar via de pagina http://schoolofartsgent.be/nl/onderzoek/hoe-kandideren-voor-een-onderzoeksmandaat. Alle kandidaten worden sterk aangeraden deze gids aandachtig door te nemen. Met resterende vragen kan je terecht bij David Depestel (david.depestel@hogent.be) van de dienst Onderzoek van de School of Arts.