Facebook Pixel Studenten - Hogeschool Gent
Foto Studenten

Studentenverkiezingen HOGENT.

S

Studentenverkiezingen HOGENT.

Roxanne Van de Voorde

"Revolte is samen groeien. Kom jij ons team versterken?"

Roxanne Van de Voorde, voorzitter Alg. Studentenraad 2022-2023

 

Er zijn tal van mogelijkheden om als student te participeren in de werking van HOGENT, maar als studentenvertegenwoordiger heb je net dat tikkeltje extra slagkracht om dingen te verwezenlijken. Hebben studentenvertegenwoordigers een stoffig imago? Hell no! Het tegendeel bewijzen we maar al te graag. Breng een bezoekje aan www.revolte.gent of www.instagram.com/revoltestudentenraad en maak er kennis met onze werking.

De studentenverkiezingen zijn momenteel afgerond. Benieuwd naar wie jouw stem vertegenwoordigd in de studentenraad? Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de verkiezingsresultaten.

 

Ontdek hier je studentenvertegenwoordigers

Stemgerechtigd lid

 • Grigor Balasanyan
 • Immanuelle De Borger
 • Lorik Kastrati
 • Maja De Backer
 • Quinten Seys
 • Rune De Sutter
 • Stijn Cappelle

Opvolger

 • Manuel Feutry
 

Stemgerechtigd lid

 • Jackie Buls
 • Luka Grahovac
 • Pieterjan Cruyssaert
 • Sebbe David
 • Smilla Van Ransbeeck
 • Sumit Bulthanon
 

Stemgerechtigd lid

 • Feriye Boone
 • Ian Degens
 • Marie-Marthe Gossye
 • Maxim van Impe
 • Renéke Oste
 • Ruben Van Damme
 • Sukh Singh
 • Valerie Demeer

Opvolgers

 • Anke Brys
 • Marion Tijssens
 

Stemgerechtigd lid

 • Alexander Veldeman
 • Arthur Van Ginderachter
 • Fedor Danilov
 • Jaak Daemen
 • Roan Merens
 • Ward Dedeckere
 

Stemgerechtigd lid

 • Celien Verberckmoes
 • Jill De Baets
 • Marieke De Rycke
 • Maritt Timmermans
 • Medine Yedikapi
 • Seppe Mekeirle
 • Trix Vandenbroeck
 • Zoé Claeys
 

Stemgerechtigd lid

 • Heaven Cannoot
 • Inias Leten
 • Jarno Claeys
 • Joren Vandaele
 • Sofie Franck
 • Tanguy Helewaut
 • Thalia De Ruyter
 • Tom Verstringe

Opvolgers

 • Andreas Moerman
 

Stemgerechtigd lid

 • Anke Amelinckx
 • Cynthia Coens
 • Daisy Lapeire
 • Dogukan Sackesen
 • Jolan De Roeck
 • Lola Van Loon
 • Nejla Hasecic
 • Stan Vanrietvelde
 

Stemgerechtigd lid

 • Anthony Aichouche
 • Gregory De Mette
 • Jens Stevens
 

Stemgerechtigd lid

 • Arthur Van Ginderachter
 • Dogukan Sackesen
 • Ian Degens
 • Jaak Daemen
 • Maxim Van Impe
 • Nejla Hasecic
 • Ruben Van Damme
 • Svea Marie

Opvolgers

 • Andreas Moerman
 • Fedor Danilov
 • Grigor Balasanyan
 • Lorik Kastrati
 • Marion Tijssens
 • Sebbe David
 • Seppe Mekeirle
 • Ward De Deckere
 
 • Anke Amelinckx
 • Anthony Aichouche
 • Arne Buys
 • Arthur Van Ginderachter
 • Georgi Grozev
 • Ian Degens
 • Jaak Daemen
 • Lola Heuberger
 • Maja De Backer
 • Maxim Van Impe
 • Medine Yedikapi
 • Nejla Hasecic
 • Renéke Oste
 • Rune De Sutter
 • Sebbe David
 • Seppe Mekeirle
 • Smilla Van Ransbeeck
 • Stan Vanrietvelde
 • Thalia De Ruyter
 • Tom Verstringe
 
 • Georgi Grozev
 • Ischa Mestdagh
 • Riet Van Lysebettens
 

Wie doet wat?

Elk departement heeft een eigen studentenraad met 8 verkiesbare mandaten. Eens de mandatarissen gekend zijn, stromen er telkens 2 door naar de Algemene Studentenraad (ASR).

In een Departementale Studentenraad (DSR) ga je samen met jouw medestudenten je inzetten om jullie departement mee vorm te geven en de verbeterpunten aan te pakken. Jullie komen een keer per maand samen en vertegenwoordigen zo de stem van jullie medestudenten.

Wat doet een DSR nu zoal?

 • Adviezen uitvaardigen en meewerken aan de besluitvorming op departementaal niveau.
 • Medestudenten helpen door het optimaliseren van examenroosters op basis van de input van studenten.
 • Structureel overleg met opleidingshoofden en departementsmedewerkers om de pijnpunten aan te pakken.
 • De mening van studenten bevragen via verschillende methodieken en tools.
 • Events organiseren zoals een quiz of game-avond om studenten (en lectoren) uit jouw departement samen te brengen.
 • En uiteraard nog zoveel meer …

In de Algemene Studentenraad zetelen studenten die de stem van de student op HOGENT-breed niveau verdedigen.Dit orgaan komt iedere maand samen.

Wat doet de ASR zoal?

 • De ASR fungeert als medebeslisser van HOGENT. Vanuit de Algemene Studentenraad zetelen er drie studenten in de Raad van Toezicht en één daarvan in de Raad van Bestuur van HOGENT. Zo beslissen zij mee over de toekomst van HOGENT op het allerhoogste niveau.
 • Meewerken aan een inclusievere hoger onderwijsinstelling, bijvoorbeeld door de rolstoeltoegankelijkheid van de campussen te onderzoeken.
 • Mee een steentje bijdragen aan duurzaamheid op de verschillende campussen.
 • Ook buiten HOGENT onze hogeronderwijsinstelling vertegenwoordigen, bv. op Student Kick Off.
 • Jaarlijks acties organiseren ten voordele van het goede doel, bv. de wintermarkt en de ontbijtactie voor Kom op tegen Kanker.
 • Input van studenten verzamelen via verschillende methodieken en deze terugkoppelen naar de betrokken HOGENT-instanties.
 • Het jaarlijkse studentenforum organiseren. Hier kan informeel gediscussieerd worden over een “hot topic” uit het hoger onderwijs.
 • Meewerken aan verschillende HOGENT-projecten en zo een integratie van de stem van studenten mee garanderen. Dit betekent ook dat er op structurele basis in overleg gegaan wordt met verschillende medewerkers aan HOGENT.
 • En uiteraard nog zoveel meer …

De Stuvoraad is een formeel inspraakorgaan voor het beleid van de directie Studentenvoorzieningen. De raad is samengesteld uit de helft hogeschoolmedewerkers en de helft studentenvertegenwoordigers. Ze bepalen er samen het beleid rond catering, huisvesting, psychosociale en financiële ondersteuning, cultuur, vervoer, sport en studentenwerking. De Stuvoraad komt minstens vier keer per jaar samen.

Het mandaat van de studentenvertegenwoordigers in de Raad van de School of Arts duurt twee academiejaren en is hernieuwbaar.

Meer info

Belangrijke data:

 • 27 maart: start van de verkiezingsronde. Studenten krijgen alle informatie in hun HOGENT-mailbox. De applicatie voor kandidaatstelling wordt opengesteld om 12 uur.
 • 1 mei: uiterste datum voor kandidaatstelling. De applicatie voor kandidaatstelling wordt gesloten om 12 uur.
 • 4 mei:uiterste datum om bezwaar in te dienen tegen de kiezerslijsten. Het kiescomité zit samen om na te gaan hoeveel kandidaten er zijn en of er stemrondes moeten worden georganiseerd. Het behandelt ook de eventuele bezwaren.
 • 8 mei tot en met 11 mei: tijd om te stemmen! Om 12 uur gaat de elektronische stemapplicatie open en drie dagen later wordt ze ook om 12 uur weer afgesloten.
 • 12 mei:het verkiezingsresultaat wordt bekendgemaakt

Het kiescomité organiseert de verkiezingen. Het kijkt ook toe of alles correct en vlot verloopt. Vragen over de verkiezingen, over kiezerslijsten en bezwaren richt je aan revoltekiest@hogent.be.

Samenstelling van het kiescomité:

 • diensthoofd Sociale Voorzieningen (voorzitter)
 • 1 participatiecoach (secretariaat)
 • 1 personeelslid van de dienst Studentenaangelegenheden
 • 2 leden aangeduid door ASR, zetelend namens de studenten.

Wat is een kiezerslijst?

Een kiezerslijst bevat alle namen en gegevens van studenten die het recht hebben om te kandideren en te stemmen voor een bepaalde verkiezing. De kiezerslijst is een momentopname: het is als het ware een foto die gemaakt wordt op een vooraf bepaalde referentiedatum. Wanneer een student niet op die foto voorkomt, dan vervalt diens recht om zich kandidaat te stellen en te stemmen.

Wie is kiesgerechtigd voor deze verkiezingen?

Of in mensentaal: wie kan zich kandidaat stellen en wie mag stemmen? Heel simpel, iedereen die voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je gegevens zitten in iBaMaFlex, onze studentendatabank.
 • Je bent uiterlijk op 1 mei ingeschreven aan HOGENT.

Hoe kan ik stemmen?

Dat gebeurt heel eenvoudig via een softwareapplicatie. Je logt in met je HOGENT-accountgegevens en daarna wijst het zichzelf uit. Je kan alleen stemmen voor de studentenraad van je eigen departement. Dat geldt ook voor het stemmen. Ingeval van inschrijving in verschillende departementen kan je stemmen voor de studentenraad van het departement waar jouw hoofdinschrijving is geregistreerd.

Stem hier!

Mandatarissen en opvolgers

Hieronder vind je een overzicht van het aantal mandaten per verkiezing:

 • Voor de Departementale Studentenraden: telkens 8
 • Voor de Stuvoraad: 8
 • Voor de afvaardiging vanuit de School of Arts naar de Algemene Studentenraad: 2.
 • Voor de Raad van School of Arts: 3.

Als na de kandidaatstellingsperiode blijkt dat er meer kandidaten waren dan beschikbare mandaten, worden er verkiezingen georganiseerd. Dan komt het erop neer om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De 8 kandidaten met de meeste stemmen worden stemgerechtigde leden, de overige kandidaten worden opvolgers.

 

(Note: in de praktijk houden beide titels heel weinig verschil in.)

Wat als er minder of evenveel kandidaten waren dan openstaande mandaten? In dat geval wordt elke kandidaat verkozen verklaard en wordt degene automatisch stemgerechtigd lid.

(Note: dit is niet altijd het geval. We houden ook nog rekening met een genderquorum. Maar later daarover meer.)

Problemen bij het kandideren?

Ben je ingeschreven aan HOGENT, maar kan je toch niet stemmen? Neem dan contact op met het kiescomité via revoltekiest@hogent.be. Het comité gaat vervolgens na of je aan alle voorwaarden voldoet.

Kiescomité

De verkiezingen worden georganiseerd door het kiescomité. Op deze pagina vind je alle info over de verkiezingen, waaronder de kiesreglementen. Heb je toch nog een vraag, mail dan naar het kiescomité via revoltekiest@hogent.be.