Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

KANDIDAAT STELLEN

Wie kan zich kandidaat stellen?

Voor de mandaten van studentenvertegenwoordigers in de raad van de School of Arts kunnen alle kiesgerechtigde studenten die op 20 maart 2018 zijn ingeschreven aan de School of Arts en geregistreerd zijn in de studentendatabank zich kandidaat stellen. De kiesgerechtigde studenten komen voor de verkiezing in aanmerking wanneer zij op het ogenblik van de aanvang van het mandaat (d.i. na bekendmaking van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen) ten minste één academiejaar regelmatig ingeschreven zijn aan de School of Arts.

Voor de mandaten van studentenvertegenwoordiger in de Hogeschool Gent Studentenraad kunnen alle kiesgerechtigde studenten die op 20 maart 2018 zijn ingeschreven aan de HoGent en geregistreerd zijn in de studentendatabank zich kandidaat stellen.

 

Per faculteit/School of Arts wordt een kiezerslijst opgesteld met de kiesgerechtigde studenten. De kiezerslijst kan je consulteren bij het servicepunt van de faculteit/School of Arts.

 

Mens en Welzijn
Natuur en Techniek
Bedrijf en Organisatie
School of Arts

Voldoe je aan de voorwaarden maar komt je naam toch niet voor op de kiezerslijst ? Maak hiervan melding via verkiezingen@hogent.be voor 27 maart 2018.


Hoe kan ik me kandidaat stellen?

De kandidaatstelling gebeurt steeds per koppel.

Voor de raad van de School of Arts kan men zich niet gelijktijdig kandidaat stellen als kandidaat-vertegenwoordiger en als kandidaat-opvolger. De kandidaten-koppels dienen van hetzelfde geslacht te zijn: de kandidaat-vertegenwoordiger moet van hetzelfde geslacht zijn als de kandidaat-opvolger.

Kiesreglement kandidaatstelling faculteitsraden/ raad van de School of Arts

Voor de HGSR dient de kandidaat-vertegenwoordiger zich samen met een kandidaat-plaatsvervanger als koppel kandidaat te stellen. Men kan zich niet gelijktijdig kandidaat stellen als kandidaat-vertegenwoordiger en als kandidaat-plaatsvervanger.

De kandidaten-koppels dienen van verschillend geslacht te zijn: de kandidaat-vertegenwoordiger moet van een ander geslacht zijn dan de kandidaat-plaatsvervanger.

Kiesreglement kandidaatstelling Hogeschool Gent Studentenraad

 

Het indienen van de kandidaturen verloopt elektronisch in de periode van 22 maart 2018 tot en met 27 april 2018.

Ik stel me kandidaat