Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STEMMEN

Wie kan stemmen?

Faculteitsraden

Het kiesbureau heeft voor de huidige verkiezingsronde de referentiedatum van de kiezerslijsten vastgelegd op 5 november 2018. Dit betekent dat de studenten kiesgerechtigd zijn als zij op 5 november 2018 ingeschreven zijn in de faculteit en als hun inschrijving op die datum in de studentendatabank geregistreerd is. De kiesgerechtigde studenten kunnen een stem uitbrengen en kunnen zich kandidaat stellen voor de verkiezingen in hun eigen faculteit.

Raad School of Arts

De kiezerslijst voor de tussentijdse verkiezingen van studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers in de raad van de School of Arts bestaat uit twee delen: de lijst van de kiesgerechtigde studenten van de School of Arts HOGENT en de lijst van de kiesgerechtigde studenten van de opleiding DEVINE van HOWEST. Deze twee lijsten vormen samen één kiezersgroep. 

Het kiesbureau heeft voor de huidige verkiezingsronde de referentiedatum van de kiezerslijsten vastgelegd op 5 november 2018. Dit betekent dat de studenten kiesgerechtigd zijn als zij op 5 november 2018 ingeschreven zijn in de School of Arts en als hun inschrijving op die datum in de studentendatabank geregistreerd is. De kiesgerechtigde studenten kunnen een stem uitbrengen en kunnen zich kandidaat stellen voor de verkiezingen in de School of Arts.

Hoe verloopt de stemprocedure?

Ingeval er geen kandidaten zijn, dan blijven deze mandaten open voor de rest van huidig academiejaar.

Ingeval het aantal kandidaten kleiner is dan of gelijk aan het aantal openstaande mandaten, dan worden die kandidaten zonder meer door het kiesbureau verkozen verklaard, waarbij rekening wordt gehouden met de gelijkwaardige vertegenwoordiging van beide geslachten. Dit betekent dat  maximum 2/3 van de vertegenwoordigers van de studenten van hetzelfde geslacht mag zijn.

Indien er meerdere kandidaten-koppels zijn, wordt een elektronische stemronde georganiseerd gedurende 48 u. vanaf dinsdag 4 december 2018 om 12.00 u. tot donderdag 6 december 2018 om 12.00 u. via een online verkiezingsapplicatie. Elke kiesgerechtigde student ontvangt via mail een oproep tot deelname aan de elektronische stemverrichtingen op maandag 3 december 2018 met daarin een link naar de kiesapplicatie. Om een stem te kunnen uitbrengen, moet de kiesgerechtigde student in het bezit zijn van zijn persoonlijk HOGENT- of HOWEST-mailaccount.

Op donderdag 6 december 2018 in de namiddag worden de resultaten van deze verkiezingen bekendgemaakt.