Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STEMMEN

Hoe verloopt de stemprocedure?

Ingeval er geen kandidaten zijn voor een bepaalde geleding van een bestuurs- of medezeggenschapsorgaan, dan kan het kiesbureau eventueel besluiten tot het organiseren van tussentijdse verkiezingen die in het volgende semester zullen plaatsvinden.

Ingeval het aantal kandidaten per kiezersgroep kleiner is dan of gelijk aan het aantal te begeven mandaten, dan worden die kandidaten zonder meer door het kiesbureau verkozen verklaard, waarbij rekening wordt gehouden met het in het organiek reglement bepaalde quorum inzake gelijkwaardige vertegenwoordiging van beide geslachten. Dit betekent dat maximum 2/3 van de vertegenwoordigers van de studenten van hetzelfde geslacht mag zijn.

Indien er meerdere kandidaten-koppels zijn, wordt een elektronische stemronde georganiseerd gedurende 48 u. vanaf dinsdag 14 mei 2019 om 12.00 u. tot donderdag 16 mei 2019 om 12.00 u. via een online verkiezingsapplicatie. Elke kiesgerechtigde student ontvangt op 29 april 2019 via mail een oproep tot deelname aan de elektronische stemverrichtingen met daarin een link naar de kiesapplicatie. Om een stem te kunnen uitbrengen, moet de kiesgerechtigde student in het bezit zijn van zijn persoonlijk HOGENT-mailaccount.

Op donderdag 16 mei 2019 in de namiddag worden de resultaten van deze verkiezingen bekendgemaakt.