Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERKIEZINGEN? WAARVOOR?

Faculteitsraden Mens en Welzijn en Natuur en Techniek

De huidige mandaten van studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers in de faculteitsraden* zijn geldig tijdens de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019. Enkele van deze mandaten zijn bij het begin van dit academiejaar open gevallen omdat de studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers niet meer tot de studenten behoren of hun mandaat hebben neergelegd. Voor de invulling van deze open mandaten worden vanaf vandaag tussentijdse verkiezingen georganiseerd. De studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers die hiervoor verkozen worden, voltooien het mandaat tot het einde van academiejaar 2018-2019.

De openstaande mandaten zijn:

  • Faculteitsraad Mens en Welzijn: 1 mandaat van studentenvertegenwoordiger en opvolger 
  • Faculteitsraad Natuur en Techniek: 3 mandaten van studentenvertegenwoordiger en opvolger.

Kiesreglement
 

Raad van de School of Arts

In september 2018 heeft het bestuur van de Hogeschool Gent (HOGENT) en van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) beslist om vanaf academiejaar 2018-2019 een gezamenlijke School of Arts in te richten met campussen in Gent en in Kortrijk. Deze gezamenlijke School of Arts bestaat uit de opleidingen van de School of Arts van HOGENT en de opleiding Digital Design & Development (DEVINE) van HOWEST. De werking van de gezamenlijke School of Arts is vastgelegd in het Reglement School of Arts.

De vertegenwoordigers van de studenten die op 24 september 2018 een mandaat hadden in de raad van de School of Arts van HOGENT zetten dit mandaat verder. Bij niet ingevulde mandaten en verkiezing van nieuwe studentenvertegenwoordigers in de raad van de School of Arts, zullen alle studenten van de School of Arts, zowel van HOGENT als van HOWEST, kiesgerechtigd zijn.

De huidige mandaten van studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers in de raad van de School of Arts* zijn geldig tijdens de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019. Van de drie voorziene mandaten is bij het begin van dit academiejaar één mandaat opgenomen en zijn twee mandaten openstaand. Voor de invulling van deze twee open mandaten worden vanaf vandaag tussentijdse verkiezingen georganiseerd onder de studenten van de School of Arts van HOGENT en HOWEST.  De studentenvertegenwoordigers en hun opvolgers die hiervoor verkozen worden, voltooien deze mandaten tot het einde van academiejaar 2018-2019.

Kiesreglement