Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERKIEZINGEN? WAARVOOR?

Studentenvertegenwoordigers in alle bestuurs- en medezeggenschapsorganen van HOGENT vanaf 2019-2020

De huidige mandaten van de studentenvertegenwoordigers lopen tot einde academiejaar 2018-2019. Vanaf academiejaar 2019-2020 zijn de volgende mandaten te begeven:

  • Inrichtingsorgaan (art. 4): 3 mandaten van studentenvertegenwoordiger en opvolger te verkiezen onder de studenten van de faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie en van de School of Arts;
  • Faculteitsraden (art. 40) en Raad van de School of Arts (art. 44): 3 mandaten van studentenvertegenwoordiger en opvolger in elke faculteitsraad en in de Raad van de School of Arts te verkiezen onder de studenten van de betreffende faculteit en van de School of Arts HOGENT-Howest;
  • Stuvoraad (art. 52): 8 mandaten van studentenvertegenwoordiger en plaatsvervanger te verkiezen onder de studenten van de faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie en van de School of Arts;
  • Hogeschool Gent Studentenraad: 8 mandaten van studentenvertegenwoordiger en plaatsvervanger waarvan telkens 2 mandaten per faculteit en 2 mandaten voor de School of Arts te verkiezen onder de studenten van de betreffende faculteit en van de School of Arts.

De samenstelling en de werking van de bestuurs- en medezeggenschapsorganen kan nagelezen worden in het organiek reglement van HOGENT en in het Reglement van de School of Arts.