Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FUNCTIEBEPERKING

Studeren met een functiebeperking? Het kan aan HOGENT!

Het aantal studenten met een functiebeperking dat zich inschrijft en kenbaar maakt in het hoger onderwijs, stijgt elk jaar. Ook aan HOGENT tekent deze tendens zich al enkele jaren af.

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen. Enerzijds kiest HOGENT voor een structureel, inclusief diversiteitsbeleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking.

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking. We onderscheiden volgende subgroepen:

 • Motorische functiebeperking
 • Auditieve functiebeperking
 • Visuele functiebeperking
 • Chronische ziekte (meer dan 12 maanden)
 • Ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ASS, AD(H)D, dysfasie, DCD, stotteren en ticstoornis)
 • Psychiatrische functiebeperking
 • Overige functiebeperkingen
 • Meervoudige functiebeperkingen
Begeleiding

De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking op de onderwijssituatie. We willen elke student gelijke onderwijskansen bieden en vanuit deze inclusieve gedachte stellen we op maat van de student individuele onderwijs- en examenmaatregelen op.

Voorbeelden van individuele onderwijs- en examenmaatregelen:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
 • Heb je autisme? Als je baat hebt bij een afzonderlijk examenlokaal, gaan we samen de mogelijkheden na.

Het is de faculteit die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van vier criteria.

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden tegenover de betrokkenen.
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Alleen het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast.
 
Contact

Heb je vragen rond studeren met een functiebeperking?
Neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier

Hoe individuele onderwijs- en
examenmaatregelen aanvragen?

Vul het aanmeldingsformulier in (alleen voor reeds ingeschreven studenten, inloggen kan met je HOGENT-account). Daarna wordt contact met je opgenomen voor een afspraak om je verdere aanvraag te bespreken.

De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De aanvraag van examenmaatregelen gebeurt steeds voor aanvang van de evaluatie. De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens na het eerste semester en uiterlijk op 1 mei voor examens na het tweede semester.

Breng volgende attesten ingevuld mee naar de afspraak:

 • Studenten, ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), brengen een van bewijs van inschrijving mee.
 • Studenten met erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap brengen het attest van erkenning mee.

Voor alle andere studenten hangt de attestering af van het type functiebeperking. Dit is ofwel een attesteringsbundel of een onderzoeksverslag. Hieronder vind je een overzicht:

 • Studenten met een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie) brengen een onderzoeksverslag mee. De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt of de documenten voldoen aan de vooropgestelde criteria. Indien het verslag van de leerstoornis niet voldoet, dan wordt een gratis hertesting geadviseerd.
 • Studenten met een motorische beperking: attesteringsbundel Motorische functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een auditieve beperking: attesteringsbundel Audititieve functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een visuele beperking: attesteringsbundel Visuele functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een chronische ziekte: attesteringsbundel Chronische ziekte laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een autismespectrumstoornis: attesteringsbundel Autismespectrumstoornis laten invullen door (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog
 • Studenten met een aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis: attesteringsbundel Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteit-stoornis laten invullen door (behandelend) psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog
 • Studenten met een psychiatrische functiebeperking: attesteringsbundel Psychiatrische functiebeperking laten invullen door een (behandelend) psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog
 • Studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis: attesteringsbundel coördinatieontwikkelingsstoornis laten invullen door (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd)psychiater
 • Studenten met ontwikkelingsstotteren: attesteringsbundel ontwikkelingsstotteren laten invullen door (behandelend) arts of logopedist
 • Studenten met een ticstoornis: attesteringsbundel ticstoornis laten invullen door (behandelend) (kinder- en jeugd)psychiater, neuropediater of neuroloog
 • Studenten met een visuele functiebeperking: attesteringsbundel visuele functiebeperking laten invullen dosor (behandelend) arts
 • Studenten met ontwikkelingsdysfasie: attesteringsbundel ontwikkelingsdysfasie laten invullen voor (behandelend) arts of logopedist
 • Andere functiebeperking: (medisch) onderzoeksverslag

Heb je verder nog vragen rond studeren met een functiebeperking? Neem dan gerust contact met ons op.