Facebook Pixel Inschrijven voor een graduaat, bachelor, master, ... - Hogeschool Gent
Foto Inschrijven voor een graduaat, bachelor, master, ...

Inschrijven.

I

Inschrijven.

OPGELET In de week van 15 juli vinden er infrastructuurwerken plaats aan HOGENT. Daardoor is het mogelijk dat de webregistratie tijdelijk even niet beschikbaar is. Onze excuses voor het ongemak.

Heb je de knoop doorgehakt en weet je welke opleiding je wil gaan volgen? Dan is je inschrijving de volgende stap! 

NNieuwe student

Ik heb nog nooit eerder aan HOGENT gestudeerd en ben helemaal nieuw.

inschrijven →

H


Heroriënteren tijdens je opleiding

Ik heb in academiejaar 2023-2024 aan HOGENT gestudeerd, heb mijn opleiding niet afgewerkt en wil nu een andere opleiding starten.

Ik heb me uitgeschreven →
Ik heb me niet uitgeschreven →

H


Huidige opleiding voortzetten

Ik wil mij opnieuw inschrijven voor mijn opleiding.

inschrijven →

T


Terugkerende
student

Ik heb vóór academiejaar 2023-2024 al aan HOGENT gestudeerd.

inschrijven →

A


Afgestudeerd en verder studeren

Ik ben in academiejaar 2023-2024 afgestudeerd aan HOGENT en wil nu een andere opleiding starten.

inschrijven →

K


KASK & Conservatorium

Ik wil mij inschrijven aan KASK en Conservatorium, de school of arts van HOGENT.

inschrijven →

Kostprijs.

Hoeveel kost een jaar hoger onderwijs?

Kostprijs.

Hoeveel kost een jaar hoger onderwijs?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studie­traject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

Wat alle studenten moeten betalen, is het studiegeld of inschrijvingsgeld. Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en of je al dan niet beursstudent bent (gegevens academiejaar 2024-2025).

Overzicht van de studiekosten.
aantal studiepunten niet-beurs beurs bijna-beurs
60
(volledig studiejaar)
€ 1116,00 € 131,50 € 588,00
40
(volledig studiejaar in avond en/of weekend gespreid over drie jaar)
€ 840,00 € 131,50 € 488,00
30
(volledig studiejaar in avond en/of weekend gespreid over vier jaar)
€ 702,00 € 131,50 € 438,00

Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na de inschrijving een factuur. De afzender van de mail is dan hogent.facturatie@hogent.be en het rekeningnummer is altijd een van de volgende: 

 • BE97 3900 9630 1049
 • BE83 3900 3956 2315
 • BE22 3900 3950 7347
 • BE93 3900 3940 2667

Beursstudent ben je als je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Als je referentie-inkomen tussen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld. Alle info over studietoelagen en de precieze voorwaarden, vind je op centenvoorstudenten.be. Weet je niet zeker of je al dan niet beursstudent bent? Neem dan contact op met onze studentenvoorzieningen via zorg@hogent.be of 09 243 37 38. Daar verneem je alles over voorwaarden, procedures en formulieren.

Deeltijds studeren, verder studeren en heroriënteren

Bij het diplomacontract kan je ook deeltijds studeren. Daarnaast kan je ook inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen, dan heb je een creditcontract met onze hogeschool. En er is ten slotte ook nog het examencontract.

Verminderd studiegeld

Voldoe je aan de financiële voorwaarden maar niet aan de studievoorwaarden voor een studiebeurs? Dan is het mogelijk dat HOGENT je een vermindering op het studiegeld toekent. Neem daarvoor contact op met onze studentenvoorzieningen via 09 243 37 38.

Dat kan het geval zijn als je deeltijds onderwijs volgt voor minder dan dertig studiepunten. Of als je het jokerkrediet al hebt opgebruikt en voor de tweede of derde keer wilt inschrijven voor dezelfde opleidingsonderdelen.

Teruggave studiegeld

Hou er rekening mee dat je je correct moet uitschrijven om een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld te krijgen.

Het inschrijvingsgeld en het bedrag dat je terugkrijgt bij stopzetting is verschillend per vervolgopleiding. Bekijk de pagina van de opleiding voor meer info of neem contact op met het studentensecretariaat.

Hou er rekening mee dat je je correct moet uitschrijven om een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld te krijgen.

Naast het studiegeld betaal je als student ook bijkomende studiekosten. Er zijn drie categorieën: studiekosten voor studiemateriaal, studiekosten verbonden aan een opleiding en studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel. Een raming van de bijkomende studiekosten vind je terug in het overzicht per opleiding.


Studiekosten voor studiemateriaal

Cursussen, handboeken en beschermingsmiddelen: Je studiemateriaal kan bestaan uit cursussen, handboeken en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Meer info over studiemateriaal...

Laptop: Als student heb je een laptop nodig. HOGENT adviseert welk type laptop aangewezen is voor je opleiding. Heb je er al een? Check dan met je opleiding of je huidige laptop volstaat. Ben je op zoek naar een laptop? HOGENT heeft een laptopproject in samenwerking met AcademicShop en CampusShop. 

Meer info over laptops...

Software: In het softwareportaal academicsoftware.eu vind je op één handige plek allerlei software die aan HOGENT gebruikt wordt. Vanuit het portaal kan je de software makkelijk downloaden en installeren. Er wordt aan elke student in een graduaat, bachelor, bachelor na bachelor of postgraduaat een jaarlijkse forfaitaire kost aangerekend. 

Meer info over software...


Studiekosten verbonden aan een opleiding

Per opleiding worden forfaitaire kosten aangerekend verbonden aan de organisatie van een opleiding / afstudeerrichting. Dit kunnen kosten zijn zoals:

 • labo- en atelierkosten en alle daaraan verbonden kosten 
 • fotokopieën en drukwerk 
 • gebruik van didactische hulpmiddelen 
 • onderhoud en herstel van didactisch materiaal 
 • dienstverlening door bedrijven (waaronder gastsprekers, externe juryleden,..) 
 • extra muros-activiteiten 
 • kosten verbonden aan teambuilding, cases, seminaries, externe juryleden 
 • specifieke aankopen voor projecten 
 • kosten verbonden aan onvrijwillige beschadiging aan toestellen of machines 
 • huurgelden externe accommodaties

Studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel

Studiekosten verbonden aan een opleidingsonderdeel kunnen betrekking hebben op:

 • extra muros activiteiten
 • specifiek materiaal
 • dienstverlening door bedrijven (waaronder gastsprekers, externe juryleden, ...)

Overzicht bijkomende studiekosten per opleiding

Graduaten

Bachelors

Vervolgopleidingen


School of Arts

Aan de School of Arts moet je ook een bijdrage in de kosten van materiaalgebruik betalen, het zogenaamde ‘ateliergeld’. Surf voor meer info naar de website van de School of Arts.

Als student van HOGENT kan je terecht in een van onze eigen studentenresidenties op campus Schoonmeersen of Mercator. 

Een kamer op de privémarkt? Je mag rekenen op een gemiddelde huurprijs van € 404 voor een kamer en € 567 voor een studio per maand. De prijzen zijn zonder extra kosten. Je huurt een kamer op de privémarkt meestal voor twaalf maanden.

Als student kan je voordelig een fiets huren bij De Fietsambassade Gent en krijg je korting op het openbaar vervoer.

In de studentenrestaurants kan je terecht voor een ontbijt en voor diverse dagschotels en snacks. De prijs voor een warme dagschotel bedraagt 4,65 euro. Kotstudenten rekenen best op een minimum 50 euro per week om eten te kopen. Er is ook een uitgebreid assortiment belegde broodjes, salades en soepen te verkrijgen.

Toelatingsvoorwaarden.

Wil je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT? Welk diploma je nodig hebt, is verschillend voor een graduaat- of een bacheloropleiding.

Toelatingsvoorwaarden.

Wil je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT? Welk diploma je nodig hebt, is verschillend voor een graduaat- of een bacheloropleiding.

Met een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap kan je inschrijven voor onze graduaat- en bachelor­opleidingen. Heb je een ander type diploma? Kijk dan in het menu hiernaast of je daarmee voldoet aan de diploma­voorwaarden.

Voor een inschrijving voor een graduaatsopleiding moet de student voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is en uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van bachelor of master uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een in de Franse of Duitstalige Gemeenschap uitgereikt studiebewijs dat als gelijkwaardig erkend wordt met één van de voorgaande diploma’s;

Voor inschrijving voor een initiële bacheloropleiding geldt één van volgende diplomavoorwaarden:

 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een graduaatsdiploma uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap;
 • een in de Franse of Duitstalige Gemeenschap uitgereikt studiebewijs dat als gelijkwaardig erkend wordt met één van de voorgaande diploma’s;

Wie studeerde in de Franse of Duitstalige Gemeenschap dient bijkomend te voldoen aan de .

Voldoe je aan de diplomavoorwaarden, dan moet je bij inschrijving ook voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen. Heb je minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd? Of ben je geslaagd voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig Hoger onderwijs? Dan voldoe je aan de taalvoorwaarden voor de graduaats- en bacheloropleidingen, een bijkomend taalattest is dan niet nodig. 

Heb je dit niet, dan moet je je niveau Nederlands bewijzen met een attest.

Graduaten

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B1 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework).

De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B1 (ook wel ‘Treshold’ genoemd) aan te tonen:

 • minstens Niveau 4 behaald bij een Vlaams universitair talencentrum
 • minstens Richtgraad 2 – niveau 2.4 behaald bij een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B1 Maatschappelijk Formeel (FORM) van de Taalunie
 • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma I

Attesten van hoger taalniveau worden ook aanvaard, bijv. het ITNA-certificaat (B2).

Bachelors en de educatieve graduaatsopleiding

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B2 (ook wel ‘Vantage’ genoemd) aan te tonen:

Toelatingsonderzoek

Heb je niet het juiste diploma om te starten met een graduaat- of bacheloropleiding? En wil je toch graag inschrijven aan HOGENT? Dan kan je toch starten, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

meer info

Toelating op basis van een buitenlands diploma.

Wil je je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT maar heb je geen Belgisch diploma secundair onderwijs? Je kan je inschrijven aan HOGENT op basis van een buitenlands studiebewijs secundair of hoger onderwijs.

Wie komt in aanmerking om zich op basis van een buitenlands studiebewijs in te schrijven aan HOGENT?

Initiële bachelor

Bij inschrijving voor een initiële bachelor moet je één van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen:

 • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de onderstaande diploma’s wordt erkend
 • een buitenlands studiebewijs dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land.

Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een initiële bacheloropleiding als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen aanvraagdossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

 • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de International Baccalaureate Organization in Genève
 • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International in Genève
 • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
 • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
 • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4. Dit is alleen voor een toelating tot een professionele bachelor, NIET tot academische bachelors aan KASK & Conservatorium
 • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
 • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimumscore 10/20)
 • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
 • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • een masterdiploma of gelijkwaardig

Graduaat

Bij inschrijving voor een graduaat moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend
 • een buitenlands studiebewijs dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land.

Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een graduaat als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen dossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

 • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de International Baccalaureate Organization in Genève
 • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International in Genève
 • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
 • een Nederlands diploma ‘Hoger algemeen voortgezet onderwijs’ (HAVO)
 • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
 • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4
 • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
 • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimumscore 10/20)
 • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
 • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • een masterdiploma of gelijkwaardig

Voldoe je aan de diplomavoorwaarden, dan moet je bij inschrijving ook voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen. Heb je minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd? Of ben je geslaagd voor minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig Hoger onderwijs? Dan voldoe je aan de taalvoorwaarden voor de graduaats- en bacheloropleidingen, een bijkomend taalattest is dan niet nodig. 

Heb je dit niet, dan moet je je niveau Nederlands bewijzen met een attest.

Graduaten

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B1 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework).

De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B1 (ook wel ‘Treshold’ genoemd) aan te tonen:

 • minstens Niveau 4 behaald bij een Vlaams universitair talencentrum
 • minstens Richtgraad 2 – niveau 2.4 behaald bij een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • het ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B1 Maatschappelijk Formeel (FORM) van de Taalunie
 • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma I

Attesten van hoger taalniveau worden ook aanvaard, bijv. het ITNA-certificaat (B2).

Bachelors en de educatieve graduaatsopleiding

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je kunt bewijzen dat je minstens beschikt over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (European Common Framework). De attesten en certificaten in onderstaande niet-limitatieve lijst worden aanvaard om je niveau B2 (ook wel ‘Vantage’ genoemd) aan te tonen:

Binnen het studiegebied van de kunsten moet je voor de meeste opleidingen aangeboden door KASK & Conservatorium ook slagen voor de artistieke toelatingsproef.

Aanvraagdossier en deadlines

Neem contact op met admission@hogent.be om de nodige documenten voor je aanvraag te krijgen. Vermeld je naam, studiekeuze, studiebewijs/diploma en oorsprong van je studiebewijs/diploma. Het dossier voor een inschrijving op basis van een buitenlands studiebewijs moet tijdig ingediend worden:

 • voor visumplichtige studenten vóór 1 april
 • voor niet-visumplichtige studenten vóór 1 juni

Studenten die reeds legaal in België verblijven en voor semester 2 wensen in te schrijven dienen hun aanvraag in vóór 31 januari 2024. De verwerkingsperiode voor deze aanvraagdossiers start vanaf 1 november 2023. 

De visumplichtige niet-EER-student betaalt een aanvraagkost van 150 euro bij indienen van het aanvraagdossier. De gemotiveerde beslissing (toelating of weigering) wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. Tegen de beslissing kan de student intern beroep aantekenen.

Toelatingsonderzoek

Als je niet aan de diplomavoorwaarde voldoet, kan je toch toelating krijgen om je in te schrijven voor een initiële bachelor of graduaat. Daarvoor moet je slagen voor het toelatingsonderzoek. Stuur een mail naar toelatingsonderzoek@hogent.be om de procedure te bespreken.

Onderwijs- en examenreglement

Het volledige onderwijs- en examenreglement kan je hier vinden.

Contact

Aanvraagdossier
admission@hogent.be

Aanvraagdossier
KASK & Conservatorium

paul.lamont@hogent.be
+32 9 243 36 13

Toelatingsonderzoek
toelatingsonderzoek
@hogent.be

+32 9 243 33 89