Foto Inschrijven

Inschrijven.

I

Heb je de knoop doorgehakt en weet je welke opleiding je wil gaan volgen? Dan is je inschrijving de volgende stap!

Bachelors en graduaten

Als je al aan HOGENT ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je een herinschrijvingsaanvraag via e-mail samen met een studieprogramma-aanvraag. Was je nog nooit eerder ingeschreven bij HOGENT? Volg dan de onderstaande stappen.

Vanaf 27 april kan je je hier online registreren. Deze registratie verbindt je nergens toe en geeft je geen inschrijvingsrecht, maar versnelt wel je latere inschrijving. 

Voor sommige opleidingen kan je niet zomaar langskomen om je in te schrijven, je moet eerst een instroomprocedure doorlopen. Staat je opleiding niet in de lijst hieronder, ga dan naar de volgende stap.

 • Educatieve bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs: Je dient eerst een verplichte instaptoets af te leggen. Je legt de instaptoets thuis af op een moment dat jou dat het beste past. Nadat je de instaptoets doorlopen hebt, ontvang je een bewijs van deelname. Dat document heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een van onze lerarenopleidingen (uitgezonderd de educatieve graduaatsopleiding). 
   
 • Educatieve graduaatsopleiding: Vooraleer je kan inschrijven, kom je langs voor een verplicht intakegesprek. Vraag je gesprek aan via pascale.vanwijnsberghe@hogent.be.
   
 • Graduaat winkelmanagement: Vooraleer je kan inschrijven, kom je langs voor een verplicht intakegesprek. Vraag je gesprek aan via valerie.schaumont@hogent.be.
   
 • Verkort traject educatieve bachelor: Vooraleer je kan inschrijven kom je langs voor een verplicht intakegesprek. Vraag je gesprek aan via giometh.dejaegher@hogent.be.

Contacteer de studietrajectbegeleider van jouw opleiding om te bespreken welke opleidingsonderdelen je nog kan opnemen.

Inschrijven kan door je persoonlijk aan te melden op het studentensecretariaat van jouw opleiding

Breng zeker het volgende mee:

 • Je identiteitskaart
 • Je diploma secundair onderwijs
 • Voor agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg en landbouw: vaccinatiebewijs tegen tetanus.
 • Wil je inschrijven tegen een beurstarief? Breng dan de brief van de Vlaamse overheid mee waarin staat dat je vorig school- of academiejaar een studietoelage hebt ontvangen.
 • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een studietoelage en dus ook voor het beurstarief? Neem dan contact op met de studentenvoorzieningen van HOGENT of breng bij inschrijving een van de volgende documenten mee: het aanslagbiljet personenbelasting van je ouders (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018) of je identiteitskaart en pincode van de identiteitskaart (ouders en/of student)

Vervolgopleidingen
en afstandsonderwijs

De inschrijvingsmodaliteiten voor bachelors na bachelor, post­graduaten, afstands­onder­wijs, navormingen en studie­dagen verschillen per vervolg­opleiding. Check de opleidings­pagina's voor meer info.

naar de opleidingspagina's

School of Arts

Voor opleidingen aan de School of Arts gelden andere inschrijvingsregels.

meer info

Vragen?

Zit je nog met vragen over de inschrijvingsprocedure? Neem dan contact op met het studentensecretariaat van jouw opleiding

Kostprijs.

Hoeveel kost een jaar hoger onderwijs?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studie­traject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

 

Wat alle studenten moeten betalen, is het studiegeld. Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beursstudent bent. Schrijf je je in voor een modeltraject van 60 studiepunten (een volledig studiejaar), dan is het studiegeld voor 2019-2020:

 • niet-beursstudent: € 938,80
 • beursstudent: € 110,80
 • bijna-beursstudent: € 494,80

Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na de inschrijving een factuur.

Beursstudent ben je als je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Als je referentie-inkomen tussen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld. Alle info over studietoelagen en de precieze voorwaarden, vind je op www.centenvoorstudenten.be. Weet je niet zeker of je al dan niet beursstudent bent? Neem dan contact op met onze studentenvoorzieningen via 09 243 37 38. Daar verneem je alles over voorwaarden, procedures en formulieren.

Deeltijds studeren, verder studeren en heroriënteren

Bij het diplomacontract kan je ook deeltijds studeren. Daarnaast kan je ook inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen, dan heb je een creditcontract met onze hogeschool. En er is ten slotte ook nog het examencontract.

Verminderd studiegeld

Als je voldoet aan de financiële voorwaarden maar niet aan de studievoorwaarden voor een studiebeurs, is het mogelijk dat HOGENT je een vermindering op het studiegeld toekent. Neem daarvoor contact op met onze studentenvoorzieningen via 09 243 37 38.

Dat kan het geval zijn als je deeltijds onderwijs volgt voor minder dan dertig studiepunten of als je het jokerkrediet al hebt opgebruikt en voor de tweede of derde keer wilt inschrijven voor dezelfde opleidingsonderdelen.

Voor bepaalde opleidingen, afstudeerrichtingen of activiteiten zijn er extra kosten die niet worden gedekt door het studiegeld. Op bepaalde opleidingspagina's vind je links met een overzicht van de extra studiekosten.

Aan de School of Arts moet je ook een bijdrage in de kosten van materiaalgebruik betalen, het zogenaamde ‘ateliergeld’. Surf voor meer info naar de website van de School of Arts.

Om een idee te hebben van de kosten buiten het studie- en ateliergeld kan je de studiefiches raadplegen. Per opleidingsonderdeel vind je onder de rubriek ‘studiekosten’ een raming van de kosten. Als je alle bedragen van de vakken van een bepaald studiejaar samentelt, weet je hoeveel dat jaar kost. Als er geen bedragen ingevuld zijn, kan je voor info terecht bij je faculteit.

Afhankelijk van de gekozen studierichting moet je een budget van € 300 tot € 500 vrijmaken voor de aankoop van boeken en ongeveer € 100 voor bijkomend studiemateriaal.

Als student van HOGENT kan je terecht in een van onze eigen studentenresidenties op campus Schoonmeersen of Mercator. 

Een kamer op de privémarkt? Je mag rekenen op een gemiddelde jaarhuurprijs van € 3.300 voor een kamer en € 5.256 voor een studio. De prijzen zijn zonder extra kosten. Je huurt een kamer op de privémarkt meestal voor twaalf maanden. 

Als student heb je een computer nodig. Heb je er zelf geen, dan kan je gebruikmaken van de computerklassen.

Alle studenten kunnen bij studentENmobiliteit vzw een fiets huren. De huurprijs is afhankelijk van de huurperiode en het model. Voor twaalf maanden betaal je voor een comfortfiets een huurprijs van 50 euro. Als je fiets hersteld of nagekeken moet worden, kan je terecht in de fietsenherstelplaatsen.

Voor tram- en busvervoer betaal je bij De Lijn voor een Buzzy Pass (tot 24 jaar) 204 euro + 5 euro voor een MOBIB-kaart en voor een Omnipas (vanaf 25 jaar) 306 euro + 5 euro voor een MOBIB-kaart. Bij je inschrijving ontvang je een attest waarmee je 35 procent korting kan krijgen via de directie Studentenvoorzieningen. Ga met dit attest en een kopie van je identiteitskaart en studentenkaart naar de winkel van De Lijn.

Kom je met de trein naar school dan is de schooltreinkaart de interessantste optie. Zit je op kot dan kies je best voor een Campuskaart of Go Pass. Een Go Pass kost  52 euro. Als je jonger bent dan 26 jaar, kan je er tien enkele reizen tussen twee Belgische stations naar keuze mee maken. Hij blijft één jaar geldig vanaf aankoopdatum en is niet op naam.

In de studentenrestaurants kan je terecht voor een ontbijt en voor diverse dagschotels en snacks. De gemiddelde prijs voor een volledige maaltijd (soep, warm hoofdgerecht) bedraagt 3,80 euro. Kotstudenten rekenen daar nog 50 euro per maand bij voor ontbijt en avondeten. Er is ook een uitgebreid assortiment belegde broodjes te verkrijgen.

 

  Toelating op basis van een buitenlands diploma.

  Wil je je inschrijven voor een opleiding aan HOGENT maar heb je geen Vlaams diploma secundair onderwijs? Je kan je inschrijven aan HOGENT op basis van een buitenlands studiebewijs secundair of hoger onderwijs.

  Wie komt in aanmerking om zich op basis van een buitenlands studiebewijs in te schrijven aan HOGENT?

  Initiële bacheloropleidingen

  Bij inschrijving voor een initiële bacheloropleiding moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

  • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend
  • een buitenlands studiebewijs, behaald in een land binnen of buiten de Europese Unie dat toelating verleent tot het hoger onderwijs in dat land.

  Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een initiële bacheloropleiding als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen aanvraagdossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

  • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland
  • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève
  • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
  • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
  • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4: enkel toelating tot professionele bachelor, NIET tot academische bachelor aan de School of Arts
  • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
  • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimum score 10/20)
  • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
  • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minstens 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
  • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
  • een bachelordiploma of gelijkwaardig
  • een masterdiploma of gelijkwaardig

  Graduaatsopleidingen

  Bij inschrijving voor een graduaatsopleiding moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

  • een buitenlands studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend
  • een buitenlands studiebewijs, behaald in een land binnen of buiten de Europese Unie dat toelating verleent tot het hoger onderwijs in dat land.

  Houders van één van de onderstaande diploma’s, kunnen rechtstreeks inschrijven voor een graduaatsopleiding als ook aan de taalvoorwaarde is voldaan. In dit geval moet geen aanvraagdossier worden ingediend en geldt de reguliere inschrijvingsprocedure.

  • een Europees ‘Baccalaureaat Diploma’, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland
  • een ‘Diplôme du Baccalauréat International’, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève
  • een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires’ of ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques’
  • een Nederlands diploma ‘Hoger algemeen voortgezet onderwijs’ (HAVO)
  • een Nederlands diploma ‘Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ (VWO)
  • een Nederlands diploma ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4
  • een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen’
  • een Frans diploma ‘Baccalauréat’ (minimum score 10/20)
  • een Duits diploma ‘Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur’
  • een Amerikaans ‘High School Diploma’ met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minstens 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt
  • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
  • een bachelordiploma of gelijkwaardig
  • een masterdiploma of gelijkwaardig
  Initiële bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen

  Bij inschrijving voor een Nederlandstalige initiële bacheloropleiding of graduaatsopleiding moet je voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen

  • door het afleveren van een bewijs van minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van geslaagd zijn voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • of door het afleggen van een taaltest. Het behaalde taalattest moet het bewijs leveren dat je minimaal een niveau B2 conform het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) bezit. Attesten en certificaten die zijn opgenomen in onderstaande niet-limitatieve lijst, worden aanvaard om je niveau B2, ook wel ‘Vantage’ genoemd, aan te tonen:
  Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

  Europees referentiekader voor talen

  Binnen het studiegebied van de kunsten moet je voor de meeste opleidingen aangeboden door de School of Arts ook slagen voor de artistieke toelatingsproef.

  Aanvraagdossier en deadlines

  Contacteer admission@hogent.be met vermelding van je naam, studiekeuze, behaald studiebewijs/diploma en oorsprong van je studiebewijs/diploma, om de nodige aanvraagdocumenten te krijgen. Het aanvraagdossier voor een inschrijving op basis van een buitenlands studiebewijs moet voor visumplichtige studenten vóór 1 juni, en voor niet-visumplichtige studenten vóór 1 juli ingediend zijn. De gemotiveerde beslissing (toelating of weigering) wordt schriftelijk meegedeeld aan de kandidaat. Tegen de beslissing kan de kandidaat intern beroep aantekenen.

  Toelatingsonderzoek

  Als kandidaat die niet voldoet aan de diplomavoorwaarde, kan je toch toelating krijgen om je in te schrijven voor een initiële bacheloropleiding of graduaatsopleiding indien je slaagt voor het toelatingsonderzoek. Contacteer de HOGENT-begeleider van het toelatingsonderzoek via toelatingsonderzoek@hogent.be om de procedure te bespreken.

  Onderwijs- en examenreglement

  Het volledige onderwijs- en examenreglement kan je hier vinden.

  Contact

  Aanvraagdossier
  admission@hogent.be

  Aanvraagdossier School of Arts
  admission@hogent.be
  +32 9 243 36 13

  Toelatingsonderzoek
  toelatingsonderzoek@hogent.be
  +32 9 243 33 89

  Toelatingsonderzoek.

  Om aan HOGENT te worden toegelaten, volstaat het diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma. Heb je dat diploma niet, dan kan je na het toelatingsonderzoek toch een bachelor- of graduaatsopleiding starten.

  meer info