Facebook Pixel Werken aan HOGENT - Hogeschool Gent
Foto Werken aan HOGENT

Werken aan HOGENT.

W

Werken aan HOGENT.

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Werken bij HOGENT, dat is kiezen voor een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Onze ondernemende HOGENTenaars creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven.

Hoewel alle HOGENTenaars gezamenlijk bepaalde doelen en visies voor de instelling delen, zijn ze afkomstig uit allerlei bevolkingslagen en -groepen. HOGENT is dus net zo divers als het publiek dat zij bedient. Daarom worden kandidaten geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Welzijn.

HOGENT voert een proactief welzijnsbeleid door personeelsacties te voeren op het vlak van gezondheid en diversiteit. Personeelsleden kunnen met al hun problemen en vragen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Welzijn

HOGENT voert een proactief welzijnsbeleid door personeelsacties te voeren op het vlak van gezondheid en diversiteit. Personeelsleden kunnen met al hun problemen en vragen terecht bij een vertrouwenspersoon.

E

Excellence in Research

HOGENT wil een stimulerende, aantrekkelijke werkomgeving zijn voor elke onderzoeker. Ze vormen een integraal deel van de gemeenschap van unieke mensen waar iedereen zichzelf kan zijn en een plaats heeft. Voor het onderzoek schept deze grote verscheidenheid mogelijkheden. Onderzoekers werken binnen HOGENT intensief samen over de grenzen van disciplines heen en pakken uitdagingen uit beroepspraktijk en samenleving systemisch en cocreatief aan. 
Om het belang van onderzoek voor de opleidingen en de maatschappelijke rol die de hogeschool wil opnemen, stelde HOGENT een ‘HR-strategie voor onderzoekers’ op. Op basis daarvan werd HOGENT in 2017 beloond met de ‘HR Excellence in Research Award’. Deze erkenning toont aan dat een instelling zorgt voor gunstige werkomgeving voor onderzoekers. De leidraad hiervoor zijn het Europees handvest voor onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers, waarbij de principes van OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruitment) worden toegepast.

logo hr-excellence
 

HOGENTenaar
aan het woord.

"De belangrijkste reden voor mij om voor HOGENT te werken, is de autonomie die ik ervaar. De vrijheid om inhoudelijke invulling te geven, de vrijheid om te bepalen wanneer ik mijn werk plan, de vrijheid om te zeggen wat ik denk. Daarnaast hou ik ook van de variëteit in taken. Personeelsbeleid, dienstverlening, onderzoek, projecten uitwerken, omgaan met studenten. Elke dag is anders en saai is het nooit."

Catherine De Vos
Lector logopedie