Facebook Pixel overzicht - Hogeschool Gent
Foto overzicht

Onderzoek.

O

Onderzoek.

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan HOGENT wordt uitgevoerd in interdisciplinaire centra. Deze centra willen duurzaam bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Z


360°
Zorg
en Welzijn

Het onderzoekscentrum zet in op de realisatie van toekomst­bestendige en kwaliteits­volle zorg- en hulpverlening.

meer info →

A


Agro
Food
Nature

Onderzoek en dienstverlening op het snijpunt tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

meer info →

C


Centre for
Applied
Data Science

Dit onderzoekscentrum creëert meerwaarde uit data door deze te verzamelen, te organiseren, te analyseren en toegankelijk te maken.

meer info →

D


Duurzaam
Ruimtegebruik
en Mobiliteit

Waar ruimte(her)gebruik, wonen/huisvesting en mobiliteit/bereikbaarheid samenkomen, verricht het onderzoekscentrum praktijkgericht onderzoek.

meer info →

EeCO-CITY

eCO-CITY wil als multidisciplinair onderzoekscentrum duurzame impact genereren op de stad van de toekomst.

meer info →

E


EQUALITY
ResearchCollective

Mensenrechten en kwaliteit van leven als centrale referentiekaders om sociale ongelijkheid en structurele processen van sociale uitsluiting tegen te gaan.

meer info →

FFTILab+

Het FTILab+ bevordert de wisselwerking tussen technologie en maatschappij en ondersteunt ondernemingen bij hun noodzakelijke transformatie tot ondernemingen van de toekomst.

meer info →

F


Futures
through
Design

Dit onderzoekscentrum zet volop in op het uitbouwen van ontwerpend onderzoek als een volwaardige, hybride onderzoeksdiscipline.

meer info →

H


Health
and Water
Technology

In dit onderzoekscentrum heeft men jarenlange ervaring in het domein van waterzuivering en in het domein van de medische diagnostiek en therapie.

meer info →

R


Research Centre
for Learning
in Diversity

Onderzoek en dienstverlening naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de ganse levensloop.

meer info →

R


Research Centre
for Sustainable
Organizations

Onderzoek naar ontwikkeling van tools om een transitie naar een meer duurzame organisatie te realiseren. Begeleiding van organisaties om duurzaamheid integraal in kaart te brengen.

meer info →

S


Substance use
and Psychosocial
Risk Behaviours

Onderzoek en dienstverlening naar legale en illegale middelen­afhankelijk­heid, eetstoornissen, psychosociaal welzijn en deviant gedrag.

meer info →