Facebook Pixel Toegankelijkheidsverklaring - Hogeschool Gent

Toegankelijkheidsverklaring HOGENT.

HOGENT streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.hogent.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet aan het niveau A van de WCAG 2.1.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 03/02/22, na een zelfevaluatie en een audit door de Federale Overheidsdienst BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 03/05/22.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail communicatie@hogent.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de dienst Juridische dienst via juridische.dienst@hogent.be.