Facebook Pixel Agenda - Hogeschool Gent
Foto Agenda

Agenda.

A

Agenda.

Over de impact van oorlog en geweld op samenleven
De berichten en de beelden uit Oekraïne doen ons pijn. Het is moeilijk te vatten waarom macht en rijkdom mensen niet naar waarde schatten. Deze oorlog roept tal van emoties op: angst, …
Lezingenreeks over herstellende landbouw
Een lezingenreeks over herstellende landbouw.  Een driedelige lezingenreeks waarbij elke avond een internationale spreker het programma opent, gevolgd door Vlaamse (onderzoeks)projecten …
Hr-café: Talent management: Het strategisch in kaart brengen van interesses en skills

Een reeks avondsessies rond innovatieve trends in hr. Bart Wille, professor Arbeids- en Organisatie­psychologie aan UGent, licht toe hoe je interesses en skills kan inzetten binnen strategisch talent management.

17 mei 2022 (18 - 21 uur)
Campus Schoonmeersen
Communicatie en teamgericht werken voor laboratoriumtechnologen

In deze vorming leer je over Transactionele Analyse, een communicatie- en persoonlijkheids­model waarmee we actief aan de slag gaan om je persoonlijk functioneren in een team een boost te geven.

19 mei 2022 (9 - 16.30 uur)
Campus Mercator
Personal Outcomes Scale (POS) training

Dit instrument ontwikkeld in het kader van het Quality of Life gedachtengoed, geeft inzicht in de sterkere en zwakkere aspecten van de kwaliteit van bestaan van een persoon. We richten ons tijdens deze training meer specifiek naar ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Wil je het POS-instrument graag (beter) leren kennen of op termijn introduceren in de voorziening waar je werkt, dan kan je nu de POS-training volgen bij de specialisten van EQUALITY ResearchCollective. (2 dagen)

23 mei & 9 juni 2022 (9.00 - 16.30 uur)
Campus Mercator
Statistiek en methodevalidatie in het laboratorium.

In het eerste deel focussen we op statistische dataverwerking en krijg je meer inzicht in de kwantitatieve aspecten achter (biologische) laboratoriumtesten. Vervolgens duiken we in data-analyse en de validatie in de laboratoria. Inschrijven kan ook voor de afzonderlijke delen.

30 en 31 mei 2022 (8.30 - 16.30 uur)
Gent
Slotdag Lokaal Brood

Op 1 juni 2022 organiseert HOGENT de slotdag voor het PWO-project Lokaal Brood. Tijdens deze studiedag worden de do’s en don’ts voor een succesvolle opstart, uitbouw en bestendiging van een korte keten brood initiatief uit de doeken gedaan.

1 juni 2022 (10 tot 16 uur)
Campus Melle
Ondernemen in de sport

Ondernemen in de sport is een navormingstraject om als sporter je ondernemerschaps­skills verder te ontwikkelen en kansen te leren zien én grijpen. Ontwikkel en versterk de mind- en skillset om je grenzen te verleggen en succesvol te zijn. Voortaan mis je met je scherp­gesteld ondernemingsplan geen enkel zakelijk doel!

9 - 28 juni 2022 (8.30 - 17 uur)
Campus Mercator & Sportcentrum Schotte
Mentorenopleiding voor verpleegkundigen

Als stagementor in de zorgsector wil je ongetwijfeld het leerproces van jouw student optimaal begeleiden. In de mentoren­opleiding van HOGENT reiken experten je handvaten aan om een doelgericht plan op te stellen voor elke student en om hun vorderingen vlot te kunnen opvolgen.

23 juni 2022 - 2 maart 2023 (8.30 - 17.30 uur)
Gent
Infodag

Lesgevers en studenten geven uitleg over de opleiding, leiden je rond op de campus, de leslokalen, auditoria, practica en labo’s, bibliotheken, …. Ook de studentenraad Revolte toont je met plezier alle studentikoze plekjes en troeven op de campus. Zo snuif je de sfeer op vooraleer een definitieve studiekeuze te maken. Tegelijkertijd beantwoorden we ook al je vragen en helpen je de onduidelijkheden en twijfels weg te werken.

25 juni (10 tot 17 uur)