Facebook Pixel HOGENT behoort voortaan tot selecte club van 'European Universities'. - Hogeschool Gent
Foto HOGENT behoort voortaan tot selecte club van 'European Universities'.

HOGENT behoort voortaan tot selecte club van 'European Universities'.

H

HOGENT behoort voortaan tot selecte club van 'European Universities'.

U!REKA-partnerschap is een van de eerste Europese allianties met enkel hogescholen.

De Europese Commissie selecteerde het voorstel van de Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA), een partnerschap van zeven Europese hogescholen, als European Universities Initiative (EUI). Dit betekent dat U!REKA een officiële Erasmus+ gefinancierde European University Alliance wordt, met een uitgebreid partnernetwerk en een gemeenschappelijke visie op onder meer klimaatneutraliteit. U!REKA is bovendien een van de zeldzame allianties met enkel hogescholen. Er maken geen universiteiten deel van uit.

Naast HOGENT bestaat de U!REKA-alliantie uit de Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki, Politecnico de Lisboa en VSB Technical University of Ostrava, en uit nog 24 geassocieerde partners.

In januari 2023 diende U!REKA een aanvraag in voor de EUI 2023-oproep. Met het European Universities Initiative beoogt de Europese Commissie ambitieuze samenwerking tussen netwerken van instellingen en externe partners te ondersteunen en te financieren. Europese universiteiten zijn transnationale allianties die, zoals de Europese Commissie het zelf omschrijft, “de weg wijzen naar de universiteiten van de toekomst, de Europese waarden en identiteit bevorderen en een revolutie teweegbrengen in de kwaliteit en het concurrentievermogen van het hoger onderwijs in Europa.”

logo uereka

SHIFT

Op 3 juli maakte de Europese Commissie bekend dat het U!REKA-voorstel goedgekeurd was. Het project, onder de titel U!REKA SHIFT (Sustainable, Human, Inclusive, Future-proof Transition) wil via een structurele samenwerking op lange termijn het onderwijs en onderzoek van de partners integreren in een Europese universiteit met een specifieke focus: bijdragen aan een duurzame, menselijke, inclusieve en toekomstbestendige overgang naar klimaatneutrale en slimme steden.

De feedback van de Europese Commissie luidt als volgt: “De alliantie is een consortium van hogescholen, dus meer praktijkgericht, en laat een sterke verbinding zien tussen onderwijs, praktijk en onderzoek. De doelstellingen zijn volledig in lijn met de Europese strategie voor universiteiten. Doelen van de Europese Green Deal en de EU-missie voor 100 Klimaatneutrale en Slimme Steden zijn ook verankerd in het voorstel.” De aanvraag van U!REKA kreeg 88/100 punten. Meer informatie over de inhoud van het bod en de U!REKA SHIFT-strategie en missie vind je op www.ureka.eu/.

Wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek

“Dat we met onze U!REKA SHIFT één van de Europese Universiteiten vormen, is ronduit fantastisch nieuws”, reageert Kathleen Van Heule, die als stafmedewerker International Office van HOGENT sterk betrokken was bij de uitwerking van U!REKA SHIFT. “Het is een bevestiging van onze focus op het creëren van grensoverschrijdende kennisgemeenschappen waarin de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek cruciaal zijn. We hebben veel goesting om hiermee aan de slag te gaan.”

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT, is alvast zeer trots: “HOGENT behoort als stichtend lid van U!REKA tot een heel selecte club van ‘European Universities’. We vormen met U!REKA bovendien een alliantie van enkel ‘Universities of Applied Sciences’ (de Engelse term voor hogeschool, red.). Het toont aan dat Europa ten volle de grote rol erkent van dit type hoger onderwijsinstellingen in de creatie, de overdracht en de valorisatie van kennis en kunde op Europese schaal.”

Koen Goethals

“We vormen met U!REKA een alliantie van enkel hogescholen. Dat toont aan dat Europa ten volle de grote rol erkent van dit type hogeronderwijsinstellingen in de creatie, de overdracht en de valorisatie van kennis en kunde op Europese schaal.”

Koen Goethals, algemeen directeur HOGENT

Sustainable Development Goals logo

Dit initiatief draagt bij tot:

   SDG17¬†-¬†Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Meer weten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kijk op hogent.be/duurzaamheid.

Publicatiedatum: 03/07/2023