Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INTERNATIONALISERING

Afbeelding internationalisering

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar ondernemende medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met professionele en academische partners in regio’s in ontwikkeling. 

Een brede visie op internationalisering betekent naast de evidente aandacht voor mobiliteit van haar studenten en personeel ook werk maken van strategische partnerschappen en lidmaatschappen, ontwikkelen van internationale curricula en gezamenlijke programma’s, en dit alles binnen het kader van het systeem voor integrale kwaliteitszorg en gedragen door een performante communicatie en marketing.

Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, focust HOGENT zich op volgende doelstellingen:

  • De studenten van HOGENT genieten onderwijs dat beantwoordt aan (inter)nationale standaarden.
  • Vanaf het academiejaar 2016-2017 heeft 20% van de afgestudeerden een internationale ervaring in het buitenland in het kader van de opleiding.
  • HOGENT vergroot haar slagkracht door een netwerk van bevoorrechte (internationale) partners uit te bouwen en dit op basis van een beleid gebaseerd op geobjectiveerde kwaliteitscriteria.
  • HOGENT werkt samen met hogeronderwijsinstellingen in regio’s in ontwikkeling.

Studeren in het buitenland?

Ben je op zoek naar info over studeren in het buitenland? Bekijk dan onze buitenlandrubriek.